ГЕОПОЛИТИКА
ГЕОПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИНТЕРЕСИ Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Юли 2005 03:02
За историята отрязъкът от времето, в което настъпиха промените в Източна Европа, разпада на Съветския съюз и неотклонния все още стремеж на САЩ да наложи еднополюсния си подход на световната сцена е само един миг. На международна енергийна конференция в Баку неотдавна някои представители на световно известни нефтодобивни компании бяха поставили в заглавията на докладите си визията с хоризонт 2030 година. В сферата на политикана обаче, такава прогноза е почти невъзможна, независимо от изследвания като тези на Съвета по разузнаване на САЩ “Светът през 2020 година”, които имат повече други цели, отколкото реални прогнози. Животът обаче ни притиска с предизвикателството да скъсяваме тази разлика от 10 години. Така например изгледите за недостиг на нефт в глобален мащаб и повишаване на цените му оказват натиск за формиране на външнополитически решения и генерират нови международни напрежения.
продължава>
 
МЕДИИТЕ И ТЕРОРИЗМА – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Юли 2005 03:00
Доклад, изнесен на международната конференция “Източна Европа и САЩ пред предизвикателствата на 21 век” – 19/20 май 2005 година /

І. Необходимост от анализ на ролята на медиите
Ако е вярно, че тероризмът може да бъде жизнен, само ако има корени, които го подхранват, финанси и организирана престъпност, които му проправят път и медийно пространство, в което да разпространи резултатите му и всява страх, тогава е нелогично и необяснимо, защо на многобройни конференции и в обемисти вече книги и изследвания се говори предимно за това как да се отбраняваме, епизодично за това, как да прекъснем финансирането и почти никога за това, каква е ролята на медиите. Повдиганите досега въпроси не отиваха по-далеч от това, дали със съобщенията и предаванията си за терористичните актове и операции те /медиите/ не стават съучастници. Вторият въпрос, поставен на вниманието на обществото бе, до каква степен постоянното говорене и внушаване на заплаха се отразява на готовността на населението да приеме значителни ограничения на правата и свободата на личността.
продължава>
 
СВЕТЪТ ПРЕЗ 21 ВЕК: СЦЕНАРИЙ НА РАЗВИТИЕТО Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Май 2005 03:00
В средата на 90-те години на ХХ век бяха оформени всичките три необходими атрибута на новата система: признатата йерархия на участниците; основните принципи и правата на поведение, механизмът на вземане на решения. Съответно възникнаха и нови способи за реализиране на политическото влияние и ускорение на икономическия прогрес.
Според експерти от различни страни планетата е разделена на три зони: център, периферия и полупериферия.
продължава>
 
ТЕРОРИЗМЪТ КАТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Валентин Вацев   
Събота, 01 Януари 2005 03:02
Глобалният тероризъм – реалност и митология
Първи задължителен аспект при анализа на проблема за глобалния тероризъм е логико-методологическият аспект. Извеждането на понятието “тероризъм” на преден план при анализа и обосноваването на политическите действия, както и на самата политическа реалност свидетелства за радикална промяна в същността на логическите подходи при анализа на проблемите. Тероризмът преди всичко е и винаги е бил начин на действие. Когато това понятие се взема в качеството на отправна точка, се засенчва това, което е необходимо да се разглежда преди всичко - съставът на действащите сили и стратегическите интереси. С други думи, се нарушава естествената логика за изучаване на въпроса и терористът се превръща в самодостатъчна, самообосноваваща се, самообясняваща се трансисторическа фигура - абстрактен злодей, въплъщение на абсолютното зло, изчадие на мрака и т.н.
продължава>
 
БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЩЕ ЗАМЕНЯТ КОЛИТЕ-БОМБИ Печат
Автор Недко Петров   
Събота, 01 Януари 2005 03:00
Интервю на Недко ПЕТРОВ със Симеон НИКОЛОВ за БТА

Г-н Николов, Българското дипломатическо дружество организира втората експертна кръгла маса за тероризма след Мадрид, на която изказвания направиха шефове на спецслужби, началникът на ГЩ на БА, директори от МО, много експерти и наблюдатели. Кои, според експертите, са евентуалните обекти на терористични нападения у нас? Известно е, че Бен Ладен предупреди преди няколко месеца Европа, включително и България, за готвени терористични удари.
продължава>
 
“ГЕОПОЛИТИКА” – НОВО НЕОБХОДИМО ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Октомври 2004 03:06
В последните дни на октомври 2004 г. се появи ново списание на българския пазар- “Геополитика”. Амбициозната задача за издаването му си е поставило Българско геополитическо дружество. В предговора към първото издание главният редактор Тодор Кондаков аргументира необходимостта от геополитиката като “наука за контрола и управлението на пространството” най вече за политическите елити. Стратегическото разположение на една държава може да бъде както фактор за нейния икономически подем и политическа мощ, така и причина за много сериозни проблеми, поставящи под въпрос самото й съществуване. Неумението да контролира и управлява правилно собственото си пространство обрича съответната нация да вегетира в сферата на нечии чужди интереси, лишавайки я от бъдеще. Не можем да не се съгласим с г-н Кондаков, както с горното, така и с констатацията, че сме свидетели на появата на ново поколение учени и изследователи в тази област. Онова обаче, което прави още по-ценно изданието е, но главният редактор не го казва е, че то очевидно ще направи опит да разчупи незаинтересоваността на политиците ни от задълбочените анализи, прогнози и стратегии, липсата на практика и традиции да се опират на експертните оценки, когато градят политиката си и да държат сметка за геостратегическите последици от нея, а не за утрешния си рейтинг.
продължава>
 
THE ROLE OF THE CFSP/ESDP FOR THE FORMATION OF THE EU AS A GLOBAL ACTOR Печат
Автор Mihail Naydenov   
Петък, 01 Октомври 2004 03:04
I am pleased to be here today at the fifth issue of the Economic Policy Institute’s Summer Seminar for Young Public Servants from Southeastern Europe: “Preparation for EU Accession”. The topic I have to deal with within the current panel “The Security Dimension of Widening and Deepening” is the role of the Common Foreign and security Policy (CFSP), especially the European security and Defense Policy (ESDP), for the formation of the EU as a global actor. I think it is the right time and place to raise this issue, particularly in the presence of such distinguished audience of promising young public servants who work for the future of our region as an indivisible part of Uniting Europe.
продължава>
 
ANSATZE UND MOGLICHKEITEN VON PRAVENTIVE ODER FRIEDLICHE BEARBEITUNG VON ETHNOPOLITISCHEN KONFLIKTE Печат
Автор Elena Nikolova - Freie Universitat Berlin   
Петък, 01 Октомври 2004 03:03

ANSÄTZE UND MÖGLICHKEITEN VON PRÄVENTIVE ODER FRIEDLICHE BEARBEITUNG VON ETHNOPOLITISCHEN KONFLIKTEN

Einleitung
Auf der internationalen Ebene herrscht eine weitgehende Einigkeit darüber, dass die hohe Zahl innerstaatlicher, gewaltsam ausgetragener Konflikte zu den zentralen Problemen Jahrhunderts gehört. Im Verlauf der Geschichte sind Millionen Menschen getötet, vertrieben und ihrer Lebenschancen beraubt worden. Gewaltsame Konflikte haben die Früchte langjähriger Entwicklungsarbeit in kürzester Zeit vernichtet und den betroffenen Ländern ein schweres Erbe aufgebürdet. Selbst wenn es gelungen ist, Waffenstillstände zu erreichen, wurden viele Konflikte nur eingefroren und stellen ein zentrales Hindernis für jegliche Entwicklung dar.

продължава>
 
ISLAMISCHER FUNDAMENTALISMUS ALS HERAUSFORDERUNG BESTEHENDER ORDNUNGSSTRUKTUR Печат
Автор Milena Stoyanova - Freie Universitat Berlin   
Петък, 01 Октомври 2004 03:02
I. Einleitung
Die Terroranschläge in Amerika haben die Diskussionen über den Islam und islamischen Fundamentalismus in Mittelpunkt gerückt. Überall in den Medien finden sich heutzutage Berichte über den Islam, die uns ein Bild eines kompromisslosen Glaubens verschaffen, dessen Anhänger auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, wenn es darum geht, die eigenen Glaubensansätze zu verteidigen oder andere Menschen ihrem Willen zu unterwerfen. Dabei fällt es auf, dass die Gleichstellung vom Islam, islamischen Fundamentalismus und internationalen Terrorismus zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist.
продължава>
 
КВИНТЕТ СРЕЩУ ГЛАДА И БЕДНОСТТА – К.АНАН, ЛУЛА, САПАТЕРО И ЛАГОС Печат
Автор Жоржета Пехливанова   
Петък, 01 Октомври 2004 03:00
Ден преди началото на редовната септемврийска 59-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се проведе Срещата на върха срещу глада и бедността, на която за съпредседател бе определен испанския премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро. С това негово първо участие във форума Сапатеро се нареди до Генералния секретар на ООН Кофи Анан и до президентите Ширак на Франция, Лула на Бразилия и Лагос на Чили.
продължава>
 
ИМА ЛИ “МЪГЛЯВИНАТА” АЛ-КАИДА ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ? Печат
Автор Боян Чуков   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:04
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Боян Чуков, директор на Центъра за регионални и конфесионални изследвания

ТЕМА: В началото на 21-ти век терористичната “мъглявина” Ал-Каида започна все по-силно да привлича вниманието на експертите със своите транснационални организации, модерна структура и изключителна гъвкавост. Имат ли алкаидистите глобална стратегия? Или по-скоро става въпрос за “мъглявина” удобна да поеме отговорност при терористични актове и набедена в началото на нашия век като основен дистрибутор на лицензи за “глобален терор”? Има ли място въведеното от Джейсън Бърк (автор на книгата “Ал-Каида”) понятие “алкаидизъм” , което олицетворява новата глобална терористична идеология? Има ли основание да се счита, че България е засегната от алкаидизма? Може ли либийският казус с българските медицински сестри да се оцени като последствие от идеологията на алкаидизма и soft вариант на събитията в Мадрид на 11 март т.г.?
продължава>
 
ПАЗАРНИЯТ ЖИВОТ НА ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ Печат
Автор Христо Смоленов   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:03
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Христо Смоленов - ръководител на Центъра за ситуационни анализи и обучение по антитероризъм и сигурност към Eвропейския колеж по икономика и управление

Загубата на един тип власт и изчезването на съответната йерархия води до друг тип контрол и установява нови организационни структури, с нови механизми на взаимодействие. Това обяснява защо отслабването на националните държави под напора на пазарната глобализация доведе до развихряне на организираната престъпност. Взаимното преплитане на тероризма и пазарните механизми създава престъпни бизнес-мрежи, борбата с които е далеч по-трудна поради специфичната разпределеност, разсредоточеност на командването им.
продължава>
 
ОТПЕЧАТЪЦИТЕ НА ТЕРОРИЗМА ВЪРХУ ЧОВЕЧЕСТВОТО ИЛИ НЕГОВИЯ ФРАНКЕНЩАЙН Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:02
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Симеон Николов, член на УС на БДД и главен редактор на аналитичното издание “Експерт”

Ако се проследят повечето практически мерки, които предприемат международни организации, правителства на отделни държави, конференции и експертни срещи, както и публикации по обсъжданата тук тематика, не може да не прави впечатление фактът, че въпросът за премахване на корените на явлението тероризъм отсъства в 99% от случаите, или се изчерпва само с неговото споменаване. Това ясно пролича при отбелязване на 2 –годишнината от атентатите на 11.09.2001 г, но остана като факт и след атентатите в Мадрид през март 2004 г. Вниманието се концентрира предимно върху формите на защита от тероризма. Самият този факт, довеждан понякога до истеризириране на дискусията за терористичната заплаха и драконовски мерки за сигурност, ограничаващи правата на човека, е вече победа за терористите. Нещо повече, позволихме им да добият увереност, че могат да насочват и политически промени в страните ни чрез терористичен натиск, а човечеството е стреснато от подхода, който възпроизвежда, а не унищожава тероризма. Дали защото го считат за трудно или за невъзможно, но политиците сякаш се отказаха да подкрепят призивите за отстраняване на корените на тероризма.
продължава>
 
СЪВРЕМЕННИЯТ ТЕРОРИЗЪМ – СЪЩНОСТ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРЕВЕНЦИЯ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:00
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Д-р Васкен Кантарджиев- член на БДД

Понятието “тероризъм” е дефинирано за първи път след Великата Френска Революция от 1789 г. В “Приложение” към “Dictionnaire de l’Academie Francaise” е вписано: “systeme, regime de la terreure…”. Закономерно е времето на появата на това понятие, защото нито робовладелския строй, нито феодализма се нуждаят да дефинират, да обосновават и да оправдават терора – този почти единствен инструмент за поддържане и укрепване на държавното управление преди капитализма. Великата Френска Революция, прокламирала Принципите Свобода, Равенство и Братство, веднага установява, че тези принципи са неприложими срещу бясната съпротива на свалената от власт феодална аристокрация. За да удържат току-що осъществената смяна на властта якобинците са принудени да обосноват и да приложат терора като политически инструмент за постигане на поставената политическа цел.
продължава>
 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В ЕРАТА НА ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ Печат
Автор Михаил Найденов   
Събота, 01 Май 2004 03:00
Последното десетилетие на миналия век и началото на 21-ви век като период в историята на международните отношения е време на основополагащи трансформации, които засега най-общо се възприемат като начало на настъпващата ера на глобализацията. Разпадането на двуполюсния модел на системата на международните отношения, който дефинираше връзките между държавите в света през Студената война, откри пътя към изграждането на една нова по съдържание и структура система. В нея все по-голямо значение като субект на международните отношения придобиват недържавни формирования (non-state actors), които вземат участие както във формирането, така и в осъществяването на външната политика на традиционните субекти на системата, каквито са държавите и международните организации.
продължава>
 
ПЕСИМИЗЪМ В БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА ОБЗЕМА НЕМСКИТЕ ЕКСПЕРТИ Печат
Автор Елена Николова   
Понеделник, 01 Декември 2003 03:00
Екстремистки ислямисти от Европа участват в атентатите срещу американски военни в Ирак, съобщи шефът на външнополитическото разузнаване на Германия- БНД- г-н Ханинг. Фактът обаче, че Ирак се превърна в притегателна точка за терористи не само от съседни страни като Сирия, но и от други континенти не само че е известен преди да проговори шефът на едно разузнаване, а беше и прогнозиран в анализи на експерти още преди да започне войната.
продължава>
 
ПРОГНОЗИ: ЗАПЛАХИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Печат
Автор Симеон Николов   
Вторник, 01 Юли 2003 03:00
Правилното прогнозиране на събитията в дългосрочен план е от изключително важно значение за дефиниране на задачите на една държава във всяка област. Преди изготвяне на военна доктрина, концепция за национална сигурност или стратегически преглед на отбраната трябва да определим ясно средата, в която ще съществуваме за период поне от 15 години. ЦРУ също се ориентира към един хоризонт на прогнозата от 15-20 г. В момента в икономическата област големите компании се опитват да оценят перспективите си за следващите 15 години. Възможностите на петролния пазар се изчисляват за 20-30 години напред. Оръжейната промишленост планира развойната си дейност за следващите 20 години.
продължава>
 
БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Печат
Автор Доц. д-р Динко Динков   
Сряда, 01 Август 2001 03:08
В анализите на причините, направили възможни атентатите от 11 септември, бяха отправени много критики към специалните служби. Съществува обаче и въпросът за ролята на дипломацията, която официално би следвало да набира информация.
продължава>
 
РАНО ОБЯВИХМЕ КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА Печат
Автор Николай Слатински   
Сряда, 01 Август 2001 03:06
Ударите срещу САЩ на 11 септември не само запратиха света в дългосрочна нестабилност и растяща несигурност, не само промениха шоково парадигмата на международните отношения, но и отприщиха порой от публикации на Запад, на Изток и у нас, в които сякаш всичко, което можеше да се каже, бе казано. Аз ще прибавя само някои свои мисли, които ми се стурват съществени без да имат претенция за изчерпателност.
продължава>
 
РОЛЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СЛЕД СЪБИТИЯТА В САЩ Печат
Автор Цвятко Цветков   
Сряда, 01 Август 2001 03:05
Периодът след терористичните нападения над Световния търговски център и Пентагона се характеризира с няколко основни неща. Първо, атаките срещу Афганистан започнаха, ловът на бен Ладен - също. Второ, сбъдна се в начален етап прогнозата, че ще има терористични атаки с биологично оръжие. Трето, тежко се развиват противоречията в американското ръководство, и не само в него, относно разширяването на ударите и срещу други страни, посочвани като имащи отношение към организацията и пребиваването на терирористични групи на тяхна територия - Ирак, Сирия и др. Ако се появи мнение, че трябва да бъдат ударени и държавите, на чиито територии има лаборатории за антракс, нещата могат да придобият параноичен характер. Четвърто, развива се процесът на коалиране. Вероятно той е част от започващия нов етап в структурирането и оформянето на световното управление, макар че не за първи път в съвременната история се изграждат коалиции. Ние бяхме свидетели на подобни по време на войната в Персийския залив. Тогава България даде логистична подкрепа. Ограничено коалиране съществуваше и по време на войната в Косово, което беше преди всичко на базата одобрение - неодобрение и се осъществяваше под огромна информационна атака в полза на войната.
продължава>
 
КОГО ОБСЛУЖВА ТЕРОРИЗМЪТ? Печат
Автор д-р Минчо Христов   
Сряда, 01 Август 2001 03:04
Какво общо биха могли да имат кървавите атентати срещу Световния търговски център и Пентагона, взривяването на жилищни сгради в Русия, кланетата в Алжир, терористите от ИРА, необявената война срещу режима на Фидел Кастро или убийството на десетки босненски мюсюлмани на пазара "Меркале" в Сараево? Повечето хора убедено биха отговорили, че общо няма. Неотдавна обаче световната общественост беше скандализирана от няколко разкрития. Офицери от службите за сигурност на Алжир признаха как, преоблечени като ислямисти, са участвали в кланета на мирни граждани. Британското разузнаване МИ-5 оповести, че се въздържа да подава информация относно ИРА на своите американски "съюзници", защото "съществували подозрения, че информацията стигала до структурите на ИРА". Скандални бяха и хипотезите на някои политолози, че атентатите, сринали няколко жилищни сгради в Русия, са допринесли за консолидацията на властта и са се явили "необходимият претекст" за руската военна намеса в Чечения.
продължава>
 
ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА Печат
Автор о.з.ген.Тодор Бояджиев   
Сряда, 01 Август 2001 03:03
С края на Студената война тероризмът беше обявен за враг номер едно в света, защото обявените за такива СССР и Варшавският договор не съществуваха вече. Разузнавателните служби на САЩ и Западна Европа трябваше да оправдаят, както своето съществуване, така и искането за постоянно нарастване на бюджетите им. ЦРУ не само устоя на силния натиск от Конгреса за сиване на дейността му, но успя да увеличи бюджета си с почти 10%. Ключът, който използва ръководството на ЦРУ, беше твърдението, че на мястото на един Съветски съюз са се появили много независими държави, че ЦРУ няма подготвени кадри с грузински, арменски и т.н. езици и най-вече - нарастващата опасност от международния тероризъм. Тази постановка беше приета и в много други държави, включително у нас.
продължава>
 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА Печат
Автор Петко Сертов   
Сряда, 01 Август 2001 03:02
Терористичните актове от 11 септември доведоха да редица промени в обществено-политическия и икономическия живот в света. Вече се водят военни действия. Макар и по - бегло, напоследък в публичното пространство се прокрадва темата за отражението на тези събития върху специалните служби на отделните страни.
продължава>
 
ДИПЛОМАЦИЯТА - НАКЪДЕ СЛЕД 11 СЕПТЕМВРИ? Печат
Автор Валентин Радомирски   
Сряда, 01 Август 2001 03:00
На 11 септември президентът на единствената световна суперсила обяви, че страната му се намира в състояние на война. Като се има предвид емоционалнато въздействие на ужасяващите картини от срутващите се кули на Световния търговски център, това изявление в първите часове не стана център на вниманието на обществеността в света.
продължава>
 
БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ НА ООН Печат
Автор Иван Гарвалов   
Сряда, 01 Август 2001 03:00
Република България бе избрана за трети път в 46 годишната си история като членка на ООН за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Това е безпорно голям успех за Република България и за българската дипломация. Защо?
продължава>
 
БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА / ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ТЕРОРИЗМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ВЕК Печат
Автор Рачо Колев   
Неделя, 01 Юли 2001 03:08
След атентатите от 11 септемри 2001 година в Ню Йорк и Вашингтон отнела живота на хиляди човешки същества, световната общественост и голяма част от политическия елит на планетата взе курс към неутрализиране и унищожаване на явлението тероризъм. Сред десетките страни, участващи в антитерористичната коалиция и заявили пълна подкрепа в борбата с международния тероризъм е и България.
продължава>
 
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СЪБИТИЯТА В САЩ... Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:07

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СЪБИТИЯТА В САЩ В ИНТЕРЕСИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ, СТРАНИТЕ ОТ РЕГИОНА, РАЗУЗНАВАНЕТО И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Една от основните тези, с които се налага да коригираме неточните внушения на средствата за информация и някои коментари е, че проблемите не започват с 11 септември и че трагичните събития не са стопроцентова изненада. Новите заплахи бяха отчетени в доктрините, в насоките на работа на разузнавателните служби и в концепциите за развитие на въоръжените сили.

продължава>
 
НОВИ ЗАДАЧИ ПРЕД СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ - ПОТЕНЦИАЛ И ИЗИСКВАНИЯ Печат
Автор Горан Симеонов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:06
Терористичните атаки срещу САЩ показаха, че при сега съществуващите национални системи за сигурност няма застраховани държави. В същото време изминалите дни след 11 септември и след началото на т.нар."Ответен удар" на САЩ и Великобритания в Афганистан ясно показаха нееднозначната реакция на международната общност. Докато всички или почти всички страни са против тероризма, включително и за наказване на терористите на бен Ладен, проблемите, породени от войната в Афганистан, невинните жертви на американските военни операции далеч не срещат безрезервна подкрепа. Ощи по-резервирано се посрещат декларираните намерения за военни наказателни акции срещу други страни, подкрепящи отделни терористични организации.
продължава>
 
НОВИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА РИСКА В СВЕТА СЛЕД ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АТАКИ СРЕЩУ САЩ Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:05
Само преди 20 години тероризмът се считаше за своеобразна издънка на свободата, както подчертаваше Хелмут Шмидт. Днес, докато светът все още спори за и против глобализма, докато продължават протестите срещу него, станахме свидетели на проява на глобален тероризъм. Негова хранителна среда са сенчестите страни на капитализма - сивата икономика, контрабандата, незаконната търговия с оръжие и наркотици. Към тях трябва да прибавим безпрепятственото движение на капитали, което е характерна черта на глобалната икономика. Тя пък на свой ред е част от либералния капитализъм. Свободата на продажба на огнестрелно оръжие в някои страни, съществуването на данъчни оазиси - оспорвана, но съществуваща форма, функционирането на интернет - всичко това се използва от тероризма.
Трябва да се запитаме какви са най-общо икономическите причини за появата и съществуването му. Тук ще посоча само една, но тя не дава изчерпателно обяснение. 70% от ресурсите на света, са съсредоточени в 10% от човечеството. Съществуват, разбира се, и други мотиви. Индивидуализмът като идеология не дава възможности за глобални социални решения. Примери има достатъчно: протестите на развиващите се страни по повод монополните цени на лекарствата за СПИН; протоколът от Киото, който най-голямата страна не пожела да подпише и др. Това е част от индивидуализма, от модела на световния ред, който се налага години наред.
продължава>
 
НОВИЯТ ХАРАКТЕР НА ТЕРОРИЗМА ИЗИСКВА НОВО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ Печат
Автор проф.Нансен Бехар   
Неделя, 01 Юли 2001 03:04
Събитията в САЩ от 11септември предизвикаха много въпроси и различни по характер емоционални реакции. Родиха се нови идеи и нови щампи. Може би най-разпространената от последните е, че светът вече не е същият, без непременно да се анализира какво стои зад това твърдение.
       Би могло да се каже, че една основна последица от терористичните актове срещу Световния търговски център и Пентагона е фактът, че у много държави вече съществува твърда решимост за предприемане на общи антитерористични мерки и създаване на антитерористични коалиции. Поражда се намерението не само да се сдържа, а с всички средства - политически, икономически, финансови и военни - да се унищожи тероризмът, макар и в рамките на по-дълъг период. Светът се придвижва напред - от тезата за ограничаване към тезата за унищожаване на явлението. В коментарите и анализите след нападенията се говори за следващите 10 години, което подсказва, че държавите трябва да са подготвени за дълготрайна дейност - дипломатическа и военнополитическа, за ново външно- и вътрешнополитическо поведение.
продължава>
 
ООН И СВЕТОВНАТА БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА Печат
Автор Димитър Костов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:03
Известно е, че ООН претърпя голяма метаморфоза след разпадането на СССР и Варшавския договор. Една от най-важните последици беше, че се установи трайно сътрудничество по основните въпроси между Русия и САЩ. Първото изпитание за новата роля на световната организация бе агресията на Ирак срещу Кувейт през 1990 год. След като бяха изчерпани всички мирни средства, Съветът за сигурност определи действията на Ирак като агресия и в съответствие с с чл.39 от Устава се взе решение за прилагане на военни мерки. По инициатива на САЩ тогава бе сформирана широка международна коалиция, в която взеха участие повече от 30 държави в т.ч. България. Президентът Буш - старши обяви своята доктрина за нов световен ред, сърцевина на която беше засилване ролята на ООН в потушаване на агресията, в която и да е част на света.
продължава>
 
СВЕТЪТ Е ИЗПРАВЕН ПРЕД ВТОРА СТУДЕНА ВОЙНА Печат
Автор Светослав Малинов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:02
Темата за последиците и изводите от терористичните атаки срещу САЩ от 11 септември има изключително много измерения. Един от аспектите й е политологическият. Преди да нанесе ответен удар срещу терористите американското правителство предостави на правителството на Пакистан безспорни доказателства за участието на Осама бен Ладен и неговата мрежа като основен фактор в атентатите. Наличието на категорични доказателства - верифицирани и приети- позволява да правим хипотези за характера, причините и последиците от случилото се.
продължава>
 
СЪВРЕМЕННИЯТ ТЕРОРИЗЪМ – СЪВРЕМЕННИЯТ ТЕРОРИЗЪМ И НЕГОВИЯТ ГЕНЕЗИС Печат
Автор Йордан Начев   
Неделя, 01 Юли 2001 03:00
След терористичните актове в САЩ често срещаме израза "Светът вече не е същият!". Светът не може да се промени за няколко часа. Тенденциите в световното развитие се пораждат и зависят от множество фактори. Тези тенденции са стабилни по отношение на своята проява във времето и са достатъчно инертни, за да бъдат повлияни от един терористичен акт, бил той и от такъв голям мащаб. Очевидно самото действие е следствие. То би трябвало да се изследва не като акция, а като реакция, породена от дългогодишните тенденции в световното развитие, които по някаква причина не са били забелязвани или са били омаловажавани.
продължава>
 
БУШ ВОДЕЛ СВЕТА ЗА НОСА С ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА ПРОТИВОЯДРЕН ЧАДЪР Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Юни 2001 03:00
"Всъщност няма кой знае какъв проблем. Две неща са ясни: Първо, Америка ще построи система, която нарушава Договора за ограничаване на противиракетната отбрана. Второ, това няма по никакъв начин да наруши нашия отбранителен потенциал.", заяви наскоро директорът на Московския Институт за стратегически изследвания Андрей Пиотковски пред германски кореспондент. Според обясненията му, една американска противоракетна система през следващите 10 години ще може да "прехваща" 15 до 20 бойни глави, докато руският потенциал за втори, ответен удрар, е 1000 бойни ракети. "Разликата между 1000 и 980 не променя следователно нищо", казва Пиентковски. Това го знаят и експертите в Москва, следователно има много пространство за компромиси. Така например Договорът за ограничаване на противоракетните системи от 1972 г. може да бъде променен така, че да не разрешава една нова противоракетна система да прехваща повече от 50 изстреляни бойни глави. Това би било напълно достатъчно за неутрализиране на опасност от така наречените "проблемни държави", но няма да наруши равновесието между САЩ и Русия.
продължава>
 
ГЛОБАЛНА ЕКОНОКСОСИТУАЦИЯ И ПЪЛЗЯЩА ЕКОКАТАСТРОФА Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:02
Като дамоклев меч е надвиснала глобална екоопасност и буди тревога. Затова в статията ще представя накратко възгледа, оформил се у мен въз основа на поровинвековен научно-изследователски, педагогичен и обществен опит и ще се постарая да убедя читателя в необходимостта и той да даде някакъв минимален принос за решаване на назрелите проблеми.
       Позволявам си да се обявя срещу шаблонните призиви за опазваме въздуха, водите и почвите и да поставяме скъпи пречиствателни съоръжения като главно направление в опазване на околната среда. Въпросът е: КОГО ОПАЗВАМЕ И ОТ КАКВО?
продължава>
 
РУСИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:00
   Три основни центъра на сила (влияние) могат с различна степен на ефективност най-активно да способстват за създаването на многополюсен свят - Китай, Индия и Русия. Те обективно са заинтересовани от развитието на света по този начин, което вече получи израз в някои техни външнополитически документи (Русия - Китай). Демографските различия между Русия и Китай могат да представляват потенциална опасност за Русия. Времето работи за Китай и против Русия. Индия е добре известен и предсказуем партньор на Русия в политическо и икономическо отношение. Русия е заинтересована да подкрепя усилията на Китай, Индия и други заинтересовани държави, насочени към форимирането на многополюсен световен ред. Става въпрос за дългосрочно и разностранно стратегическо партньорство на двустранна и многостранна основа.
продължава>
 
БАЛКАНИТЕ И КАВКАЗ - ГЛИНЕНИТЕ КРАКА НА КОЛОСА РУСИЯ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:00
Историята на политическите събития в Eвропа след перестройката, организирана от съветската олигархия начело с Горбачов, е точно и успешно прилагане на замисъла за дестабилизация и възпиране на пътя на Русия към Централна и Западна Европа, който Адолф Хитлер и Уинстън Чърчил не успяха да осъществят. Те не са авторите на самия замисъл, а само проводници на една стара политика на Запада, породена от успешните войни на Русия срещу Турция и превръщането и в колос по отношение на Европа, целяща този колос да бъде поставен на “глинени крака”, които трябва да се символизират от Балканите и Кавказкия регион.
продължава>
 
ДОКЛАД НА ЦРУ ЗА ОПАСНОСТИТЕ КЪМ 2015 ГОДИНА Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:00
"Глобални тензенции 2015" е заглавието на най-новия доклад на ЦРУ, изготвен съвместно с независими изследователски институти. В съкратения вариант от 37 страници, който стана известен тези дни, се съдържат прогнози за развитието на света към 2015 година. За познавачите на тенденциите и други разработки не е изненада акцентирането върху заплахи като тероризма, разпространението на биооръжията, компютърната престъпност и други. Докладът се отличава обаче с оценки, които на места действително придават апокалиптичен характер на визиите, както между другото вече го оцениха в Западна Европа. Изводите от проучването, макар и да оставят впечатлението, че преследват целта да внушат насоките на усилията на новото ръководство на САЩ и необходимостта от заделяне на повече финансови средства в определени области и на първо място за разузнаването и сферата на сигурността, представляват интерес, защото засягат глобални теми като недостига на суровини, разпространението на болести, свръхнаселението в някои части на света, както и развитието на държави с глобално влияние и очаквани конфликти в някои региони. За съжаление, той подхранва и определени страхове в Западна Европа и в отделни моменти е доста уязвим на контрааргументи. Противно на днешните политически обещания, Балканите са сред регионите на бъдещи конфликти, България- с намаляващо и застаряващо население, емигриращо към Западна Европа.
продължава>
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»

Страница 3 от 3