ГЕОПОЛИТИКА


КАВКАЗ КАТО ПЕРМАНЕНТНА ЗОНА НА НЕСТАБИЛНОСТ Печат
Автор Александър Куртов   
Неделя, 01 Юли 2007 03:00
Идеята за създаването на така наречена “Газова ОПЕК” се коментира в големите медии /включително и в българските/ от поне две-три години насам. Впрочем, на последната среща на страните –износителки на природен газ в Катар през април 2007 г. , държавите от Близкоизточния регион- Катар, Иран, както и тези от Южна Америка- Аржентина, Боливия и Венецуела, подкрепиха идеята. В крайна сметка, беше взето решение за формиране на група на високо равнище за ценообразуване на природния газ, чиято дейност ще се координира от Русия.
продължава>
 
ИНСТРУМЕНТИ НА СИЛАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ НА МАЛКИТЕ ДЪРЖАВИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Печат
Автор Михаил Найденов   
Четвъртък, 01 Март 2007 03:02
Роля и място на „малката държава” в съвременния свят
Краят на двуполюсния модел на системата на международните отношения след падането на Берлинската стена през 1989 г. бе последван от фундаментално преконфигуриране на съществуващите центрове на сила и изграждането на нови. Развитието на процеса на глобализация в нейните политически, икономически, финансови, технологични и културни измерения, водещ до все по-нарастваща взаимозависимост, е определящ за настоящата и ще дефинира в още по-голяма степен бъдещата структура на световната система. През последното десетилетие на миналия и през първите години на настоящия век се отчита все по-нарастваща сложност и динамика на процесите в отношенията между държавите, международните организации и недържавните субекти.
продължава>
 
ОПИТЪТ НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МИСИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА Печат
Автор полковник Петър Димитров   
Четвъртък, 01 Март 2007 03:00
Последното десетилетие изправи Българската армия пред редица сериозни предизвикателства. Едновременно с подготовката за гарантирането на националната сигурност, пред армията възникнаха задачи за реформиране на структурите на войските и силите и подготовката им за участие в колективната евроатлантическа система за сигурност. Този преходен период се характеризираше и с нарастването на реалния принос на страната и армията към международния мир и сигурност. Това намери реален израз в участието на подразделения на Българската армия в операции по опазване на мира в различни горещи точки на света. С течение на времето нашето участие се интензифицираше както в посока на броя и местоположението на мисиите извън страната, така и с броя и мащаба на подразделенията, които изпълняваха задачи по мироопазването. Участието в тези мисии спомогна за натрупването на ценен опит от командирите, щабовете и подразделенията, които пряко или косвено участваха в процеса на подготовка, осигуряване и изпращане на български контингенти на мисии извън страната. Изводите и поуките от акумулирания в тази област опит в Българската армия и този на съюзниците и партньорите в многонационалните операции се изучават, анализират и внедряват в подготовката на формированията, определени за участие в операции по поддържане на мира.
продължава>
 
НЕФТЪТ И ПРИРОДНИЯТ ГАЗ КАТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР Печат
Автор Емил Асемиров   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:02
През 20. век суровият петрол се превърна в най-използваната суровина в световната икономика. Освен суровина за производството на различни индустрии нефтът е и основният енергиен източник в съвременния свят – с дял от около 1/3. Цените на нефта показват тенденция на постоянно нарастване в дългосрочна перспектива поради постоянно нарастващото търсене и ограничените възможности за неговото производство. Огромното мнозинство страни в света не разполагат със собствени находища или те са със съвсем скромен капацитет, затова техните национални икономики са изцяло зависими от вноса на суров петрол или петролни продукти. Зависимостта обаче винаги има две страни – държавите производителки и износителки на нефт са също така силно зависими от колебанията на петролните пазари. Производството на суров петрол, както и на неговия основен заместител засега природния газ постоянно нараства, но това не води до дългосрочно задържане на цените на едно стабилно равнище, още по-малко до тяхното чувствително намаляване (както е например при цените на дрехите и битовата електроника). Въздействието от повишението на цените на петрола и природния газ е основен фактор, определящ развитието на всички модерни икономики – както на страните износителки, така и на страните нетни вносителки и потребителки.
продължава>
 
ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБЕЗПЕЧАВА Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:00
Изказване на заместник-министъра на отбраната на Република България
г-н Симеон Николов


пред Международната конференция на тема «Черноморско сътрудничество – енергийно обезпечаване и енергийна сигурност» - 13 октомври 2006 г.
продължава>
 
«НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай»

Страница 13 от 21