ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
“МАКИАВЕЛИ В БРЮКСЕЛ. ИЗКУСТВОТО НА ЛОБИРАНЕ В ЕС” Печат
Автор Експерт   
Неделя, 10 Октомври 2010 21:39
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА РИНУС ВАН СХЕНДЕЛЕН В СОФИЯ

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи и Националната асоциация на общинските служители организираха в НДК в София представяне на книгата на холандския професор Ринус ван Схенделен “Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС”, на което авторът изнесе своя лекция. Идеята за издаване на книгата е на председателя на Националната асоциация на общините Валентин Лазаров, но тъй като това е третото й издание, а първите две са в Чехия, зад полезната инициатива стои нашия бивш посланик в Прага и бивш директор на Дипломатическия институт  доцент д-р Здравко Попов, който е автор и на предговора към книгата.
продължава>
 
ДЕБАТИТЕ ЗА ИСЛЯМА КАТАЛИЗИРАХА МНОГОПОСОЧНИ ПРОЦЕСИ Печат
Автор Елена Николова, наш постоянен кореспондент в Берлин   
Неделя, 10 Октомври 2010 20:40
От дистанцията само на два месеца от появата на книгата на напусналия вече германски банкер Тило Сарацин “Германия се самоунищожава“ се наблюдават  много насоки, в които противопоставянето на привърженици и опоненти катализираха реакции и действия, заслужаващи анализ. Информациите за тезите на автора и предизвиканите дискусии достигнаха почти всички европейски страни, което ни спестява необходимостта от тяхното излагане тук. Анализът ни  пък  “Ислямът в Европа- проблеми, политики и сигурност”, публикуван  през ноември 2009 г. в настоящото електронно издание “Експерт” дава подробна информация за проблемите, които всъщност са предизвикали появата на книгата на Сарацин и последвалата вълна от спорове, призиви, обвинения, обяснения, предложения. Същественото е обаче, че те разкриват дълбочината на заболявания, изискващи сериозно лечение, ако не искаме  да обхванат целия европейски организъм. Освен това, в коментарите има много допирни точки и с актуални  в България въпроси, като “за или против часове по религия в училищата”, “интеграцията на ромите”, “толерантността към различните”, „радикализация и секти”, “конфликтите и държавата” и др.
продължава>
 
ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕС И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 08 Юли 2010 22:56

Доклад на Симеон Николов  на среща-дискусия на тема “Приоритетите на външната политика на България в контекста на
Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС” на 18 юни 2010 г. , хотел “Радисън”

Влезлият в сила през декември 2009 г. Лисабонски договор би трябвало чрез задълбочени реформи да укрепи и засили външната политика и политиката за сигурност на Европейския съюз. Първите анализи на новостите, които въвежда Договора обаче, водят до по-умерени оценки, а в отделни случаи от някои изследователи и до песимистични такива. Затова е изключително важно  на база познаване на  особеностите и специфичните моменти да се намира вярното и точно обяснение на ставащото и очакваното в ЕС, да се отчитат възможносите за отстояване на националните интереси, за присъедиянаване или отказ от участие в определени инициативи, за финансирането на мисии и операции и причините за успехите и неуспехите на същите,  за заемане на позиции в новите органи и ползите от участието в тях.

продължава>
 
ИМИГРАЦИЯ И ТЕРОРИЗЪМ Печат
Автор Бойко Вълчев   
Понеделник, 03 Май 2010 21:36
През ХХІ в. тероризмът измести междудържавните конфликти като водеща заплаха за сигурността на развитите държави. Атентатите в Ню Йорк от 11 септември 2001 г. и последвалата война с тероризма концентрираха вниманието на обществеността и на специалистите не само върху терористични организации като Ал-Кайда, но и върху връзката между имиграция и тероризъм.
продължава>
 
„ИЗТОЧНО ПАРТНЬОРСТВО” НА ЕДНА ГОДИНА - ШАНС ИЛИ РИСК Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 03 Май 2010 21:21
На 07 май 2010 г. се навърши една година от приемането на документа, даващ живот на новата инициатива на ЕС “Източно партньорство”, обект на което станаха 6 страни- Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Идеята води началото си от 2008 година и по-точно от  Германия, предложена през декември 2008 г. и приета от ЕК през март 2009 г. На 07 май в Прага присъстваха още представителите на Египет, Казахстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан, както и наблюдатели от САЩ, Русия, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.  Към предвидените 250 милиона евро ЕК прибави допълнително още 350 млн, с което финансирането на инициативата за периода до 2013 г. възлезе общо на 600 млн евро.
продължава>
 
МЮСЮЛМАНИТЕ В ЕВРОПА- ПРОБЛЕМИ, ПОЛИТИКИ И СИГУРНОСТ Печат
Автор Елена Николова, наш постоянен кореспондент в Берлин   
Вторник, 10 Ноември 2009 13:41
През последното десетилетие изключително бързо нарастна броят на имигрантите в Евопа, което впечатлява не само с динамиката си на процес, но и с широтата и дълбочината на възникващите проблеми в страните-членки на ЕС и предизвикателствата към съответни политики и мерки. В комплекса от много разнообразни характеристики на това явление се очертаха нови тенденции, които предполагат по-задълбоченото им изследване и търсене на решения. Така  нареченият  “проблем с чужденците” за много европейски държави  всъщност се оказа в голяма степен мюсюлмански.
продължава>
 
РЕФОРМИРАНЕ НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ЕС Печат
Автор д-р Валентин Катранджиев   
Петък, 24 Април 2009 03:00
Външна политика и дипломация

    Преди да пристъпим към същностния анализ на структурите и механизмите на външнополитическата система на ЕС е важно от методологична гледна точка да изясним съотношението между понятията външна политика и дипломация. Повечето експерти и професионални дипломати поставят знак на равенство между тях. Въпреки, че тези базисни в областта на международните отношения категории до голяма степен се застъпват, между тях съществува тънка разлика. Вътрешната и външната политика определят основната рамка за функционирането на една държава. Външната политика е тази, чрез която държавното ръководство се стреми да осигури максимално благоприятна външна среда за вътрешно държавен просперитет и развитие. Тя го постига чрез структурите и инструментите на дипломацията. Дипломацията е основен инструмент /наред с политиката, икономиката и културата/ на външната политика. В същото време тя е и институционална рамка - външнополитическо ведомство и мрежа от дипломатически мисии – за осъществяване целите на външната политика.
продължава>
 
OPTIMIZATION OF FOREIGN POLICY SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION Печат
Автор Valentin Katrandjiev   
Петък, 24 Април 2009 03:00
The European Union stands as an odd formation in the international system. It is neither a super-state nor a classical example of intergovernmental organization. Started as a relatively modest regional organization in the 1950s, the Union has gradually emerged as a highly successful integration community project encompassing 27 European countries so far and unified by common political, economic, cultural and other values. Today, the Union comes as the largest trade bloc, major currency holder, significant development aid provider, crisis manager.
продължава>
 
ИРЛАНДИЯ ОТВОРИ КОЛОВОЗА ЗА ЕВРОПА НА ДВЕ СКОРОСТИ Печат
Автор Елена Николова, наш постоянен кореспондент в Берлин   
Четвъртък, 19 Юни 2008 11:25
Черният петък” на 13 юни 2008 година донесе много горчилка и разочарование за болшенството европейци. Ирландско малцинство от по-малко от 3 милиона души показа червен картон на 500 милиона европейци в началото на Европейското първенство по футбол. Страната, която преди  30 години влезе в Съюза като пепеляшка, а днес е една от най-богатите в Европа, която усвои 40 милиарда от Брюксел, днес сложи прът в колелата на благодетеля си. Ирландците казаха “не” с пълни джобове. Логично е да се появи упрека за неблагодарност. Но Ирландия нямаше друг подход, освен провеждане на референдум, защото това е изискване на конституцията й. В други европейски държави това не можеше да се случи, защото бащите на основопалагащия закон- конституцията очевидно са подходили много по-мъдро. Действително, по такъв комплексен и сложен въпрос като Лисабонския договор, не може да се провежда референдум. Друг е въпросът, че ако такъв беше проведен и в други европейски страни, резултатът може би нямаше да е по-различен. Но над това си заслужава да поразсъждаваме по-нататък.
продължава>
 
ЧЛЕНСТВОТО НА ТУРЦИЯ В ЕС Е ИКОНОМИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛИВО Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Вторник, 01 Април 2008 03:00
Приемането или неприемането на Турция в ЕС безспорно още дълго ще раздвоява европейското обществено мнение, както на политиците, така и на анализаторите. Въпросът далеч не е само в това къде следва да бъдат прокарани границите на Обединена Европа и дали Евросъюзът териториално би трябвало да прекрачва в Азия, или напротив - да се въздържи от такова разширение. Или дали е негова работа да въвежда светското начало, да налага демократични закони, институции, свободи и човешки права по европейски образец и да изисква съответното им изграждане и спазване в мюсюлманския свят.
продължава>
 
ОФСЕТНА ПОЛИТИКА - МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА... Печат
Автор Симеон Николов   
Събота, 01 Декември 2007 03:02
ОФСЕТНА ПОЛИТИКА - МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
/Доклад на Международната конференция на Атлантическия Клуб в България
“Развитие на офсетната политика в България”/
27-29 ноември 2007 г., Централен военен клуб, София
Симеон Николов, заместник министър на отбраната
продължава>
 
ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И... Печат
Автор Проф. дтн Стефан Хаджитодоров   
Събота, 01 Декември 2007 03:00

 ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НОРМАТВНИТЕ АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ

Този доклад е разработен въз основа на договор между “ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД и Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО-БАН), сключен на 18 юли 2007г. Договорът е елемент от изпълнението на обществена поръчка на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) с предмет: “Разработване на методологии за създаване на планове за защита при бедствия и система за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”.

Докладът е разработен от екип на ЦИНСО-БАН с ръководител проф. дтн Стефан Хаджитодоров в периода юли – август 2007г. в тясно сътрудничество с екипа на “ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД. Докладът е подготвен на базата на проучване и анализ на нормативната уредба, съществуващите изисквания, европейски стандарти и научни изследвания в сферата на оценка на критичната инфраструктура.

При разработването на доклада са използвани и резултатите от интердисциплинарното изследване на ЦИНСО-БАН на тема: “Методика за моделиране, анализ на критичната инфраструктура, идентифициране на взаимозависимости, оценка на уязвимости и риск и за планиране на способности за защита”, което бе осъществено през 2005г. по Работната програма на Научно-координационния съвет към Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Министерски съвет.

продължава>
 
ЕС ОТНОВО ПОКАЗА СВОЯТА ЖИЗНЕНА СИЛА Печат
Автор Боян Чуков   
Неделя, 01 Юли 2007 03:00
След много премеждия на 23 юни сутринта в Брюксел канцлерът на председателстващата ЕС Германия Ангела Меркел заяви-„Ние постигнахме това, което искахме. Необходима бе добра воля, но това бе непросто”. Лидерите на страните членки на ЕС приеха проекта за нов европейски договор, който да замени отхвърлената конституция на френския и холански референдуми през 2005 г.
продължава>
 
ОФСЕТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 01 Март 2007 03:00
ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАКТИКИ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ
Връзката между политка и индустрия и в частност военна индустрия получи нови характеристики след края на студената война. Не можем да не признаем обаче, че това стана на фона на два изключително важни факта: развитие в мир, гарантиран от една колективна система за сигурност и определен жизнен стандарт, осигурен от участие в една свободна и либерална икономическа система. Проблемите обаче във взаимовръзката политика-военна индустрия придобиват по-голяма острота, предвид на тенденциите към разместване на баланса на силите в света зад хоризонта на 2015- 2020 годна и вероятността за намаляване на водещата роля на Западния свят, а в частност и на втори план- опитите на Европа поне да намали дори и с малко технологичното си изоставане от САЩ. А при разработване на въпросите на трансформацията във военната сфера не може да не се вземат предвид глобалните фактори, които най-вероятно ще формират облика на човечеството дори и след по-дълъг период от посочения, например след 30-50 години, като ръста на населението, изчерпването и сериозното нарушаване на природните ресурси и околната среда, икономическите условия, при които ще изпълняват своите задачи бъдещите военни продукти. Особено съществен и важен остава научно-техническият прогрес, който и сега е водещ фактор. Във връзка с бързото му развитие се наблюдава постоянно съкращаване на жизнения цикъл /морално остаряване/ на всяко следващо поколение от един и същ тип въоръжение и бойна техника. Възнква напълно естествено противоречие между съкращаването на срока на живот и увеличаването на срока на създаване на нови съвременни образци. Друг фактор, който трябва да се има предвид, е нарастването на сложността и особено на цената на новото въоръжение и недостатъчните национални ресурси, поради което е необходимо засилването на военно-икономическите връзки.
продължава>
 
“ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ КАТО БЪДЕЩ ЧЛЕН НА ЕС” Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:04
ПОДИУМНА ДИСКУСИЯ БЪЛГАРСКОТО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БОН, ГЕРМАНИЯ

Бон. 25 септември 2006 г.
продължава>
 
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПРАГА НА ЧЛЕНСТВОТО В ЕС - РЕЗЮМЕ Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:03
След като към края на ХХ век България загуби близо 40% от БВП, икономиката започна да отбелязва растеж, който през последните години е между 4% и 6% годишно.
продължава>
 
DIE WIRTSCHAFT BULGARIENS AN DER SCHWELLE DER EU-MITGLIEDSCHAFT Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:02
Assoc. Prof. Ph. Dr. Tschavdar Nikolov
(Dekan der Wirtschaftsfakultaet an der Suedwest Universitaet “Neofit Rilski” in Blagoevgrad, Bulgarien, Mitglied der Bulgarischen diplomatischen Gesellschaft und der Nationalen Assoziation fuer internationale Beziehungen)

Seit der Jahrhundertwende, nachdem Bulgarien fast 40% seines Bruttoinlandsproduktes in der Transitionskrise verloren hat, begann seine Wirtschaft beschleunigend zu wachsen. In den letzten Jahren betraegt das Wachstum sogar zwischen 4 und fast 6%. Die wichtigsten dafuer verantwortlichen Faktoren sind meines Erachtens folgende.
продължава>
 
БЪЛГАРИЯ- СТАБЛИЗИРАЩ ФАКТОР В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА - РЕЗЮМЕ Печат
Автор Проф. Еньо Савов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:01
Още в началото на 90-те години на ХХ век България ясно дефинира външнополитическите си приоритети: присъединяване към евроатлантическите институции и активна дейност за гарантиране на стабилността на региона на Балканите и в света.
продължава>
 
BULGARIEN – EIN STABILITATSFAKTOR IN SUDOSTEUROPA Печат
Автор Проф. Еньо Савов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:00
BULGARIEN – EIN STABILITÄTSFAKTOR IN SÜDOSTEUROPA
Prof. Dr. Enyo Savov
продължава>
 
НА ЕС Е НЕОБХОДИМА СИЛНА ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА Печат
Автор Елена Николова - Наш постоянен кореспондент в Берлин   
Понеделник, 01 Май 2006 03:00
В анализите на заплахите пред Европа често не се обръща внимание на тенденцията за усложняването им и най-вече на взаимовръзките между тях. Погрешно е да се счита, че фактори на сигурността с корени извън територията на стария континенти не могат да повлияят на европейската сигурност. Глобализацията създава предпоставките такива заплахи да се превръщат от далечна в непосредствена реалност. Затова само условно бихме могли да групираме заплахите пред Европа в глобални предизвикателства и ключови за Европа заплахи. Зависимостта от енергийни източници е глобално предизвикателство, но много бързо може да се превърне в непосредствено такова за Европа. Ключовите за сигурността на Европа заплахи пък са разпространението на оръжията за масово поразяване, тероризма, регионалните конфликти, организираната престъпност.
продължава>
 
АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА, ПОД ВЛИЯНИЕТО НА КРИЗАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Януари 2006 03:02
Две от основните измерения на настоящата криза в ЕС – приемането на конституция и разширяването на Съюза на Изток- безспорно ще оказват в известна степен влияние на проблемите по сигурността както в краткосрочен, така и в средносрочен план.
  Независимо от първоначалния провал на приемането на конституцията на ЕС в две от страните-членки, много заложени в нея проекти обаче са в ход, защото имаше и има разбиране, че са наложителни. Това са: Европейската агенция по основните права /във Виена/, Европейската служба по външна политика, Европейската космическа програма, Европейската агенция по отбраната, Общата политика за сигурност и отбрана, Общата политика спрямо търсещите политическо убежище, Европейска прокуратура, политико-военни структури, изпращането на контингенти в Босна, Македония и Конго, Европейската агенция за граничен контрол и др.
продължава>
 
СИЛИТЕ ЗА ОТГОВОР НА НАТО И МНОГОНАЦИОВАЛНИТЕ ТАКТИЧЕСКИ БОЙНИ ГРУПИ НА ЕС... Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Януари 2006 03:00
 СИЛИТЕ ЗА ОТГОВОР НА НАТО И МНОГОНАЦИОВАЛНИТЕ ТАКТИЧЕСКИ БОЙНИ ГРУПИ НА ЕС – ДУБЛИРАНЕ НА СИЛИТЕ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВОЕННИТЕ СПОСОБНОСТИ
/Изказване на Берлинската конференция по отбранителната политика в рамките на Конгреса по Европейската отбранa/
продължава>
 
DAS ERWEITERTE EUROPA UND DER STELLENWERT DER KULTUR Печат
Автор Elena Nikolova - Freie Universitat Berlin   
Петък, 01 Юли 2005 03:00
/Разширена Европа и мястото на културата, Елена Николова /

Einleitung

Die Gestaltung der erweiterten Union ist freilich eine außerordentliche Herausforderung und wird auf vielfältige Weise die nationalen und regionalen Kulturlandschaften beeinflussen. Der „Kultur als Türöffner“(Günter Verheugen) kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. Mit dem Beitritt der zehn Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004 und mit der Einigung über die Europäische Verfassung am 18. Juni 2004 in Brüssel fand eine wichtige Weichenlegung für das zukünftige Zusammenleben der Union statt. Europa erhält damit eine neue, wenngleich noch nicht endgültige Gestalt. Mit der Wahl des neuen Europäischen Parlaments im Juni 2004 gehört die Trennung Europas in „Ost“ und „West“ der Vergangenheit an. Die „Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie“ ( Rede v. Winston Churchill, Zürich 1946), die Winston Churchill im Jahr 1946 in der Zürcher Rede an die akademische Jugend gefordert hatte, ist nach Jahrzehnten der Spaltung Wirklichkeit geworden. Mit der Reform der europäischen Institutionen und ihrer Rechtsetzungs- und Entscheidungsverfahren, verbunden mit einer verbesserten Abgrenzung der Aufgaben zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, werden auch die kulturellen Belange eine neue Gewichtung erhalten.
продължава>
 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕД СЪДБОНОСНИ ПРОМЕНИ Печат
Автор Елена Николова - Наш постоянен кореспондент в Берлин   
Неделя, 01 Май 2005 03:03
Проблемите на ЕС на настоящия етап се очертават в три пресичащи се кръга:
- такива във вътрешността на ЕС /договор за конституция, разширяване, бюджет 2007-1013 г., правни въпроси и др./;
- противоречия с други световни сили и организации /със САЩ, екология, търговски войни и др./
- и трудности в общата политика в трети региони /ембарго спрямо Китай, Близкия Изток и др/.
продължава>
 
ВПЕЧАТЛЯВАЩА ЕВОЛЮЦИЯ В ПОДХОДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ СИГУРНОСТТА Печат
Автор Петър Попчев   
Неделя, 01 Май 2005 03:02
Транснационалната организирана престъпност в днешно време може да бъде канал и е типичен пример за това къде може да се смесят външната, и то стратегическа, заплаха с вътрешната. Доскоро каналите за наркотрафик се смятаха като част от така да се каже тъмната страна на всяко демократично общество, но едва ли не търпима страна. И факт е, че и най-организираните, и най-демократичните страни в продължение на години, на десетки години, са проникнати от ефективни канали за внос на дрога. От това се издържат стотици и хиляди хора по дългите пътища от Централна Азия до Западна Европа през България или през Румъния, или през Полша.
продължава>
 
БОЙНО ПОЛЕ ИЛИ КРЕПОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЕВРОПА? Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Май 2005 03:00
Секретен доклад на ФБР посочва, че в САЩ са открити толкова агенти на Ал Кайда, колкото ядрени ракети в Ирак. В същото време ЦРУ предупреди, че терористи се опитали да кандидатстват за оперативни работници в тяхната централа. Полюси в мненията за реалната заплаха от тероризма?
За нашия стар континент обаче, който се стресна не на 11 септември 2001, а на 11 март 2004 г, френският експерт Джилс Кепел казва, че “Европа е вече бойно поле”. Но представител на камарата на лордовете в Лондон заяви по повод внесения проектозакон за борба срещу тероризма, че “истинската заплаха за народа не иде от тероризма, а от подобни закони”. Полюси в оценките за средствата за борба срещу тероризма?
продължава>
 
ИСЛЯМОФОБИЯТА ПРОПРАВЯ ПЪТЯ НА ТЕРОРИЗМА Печат
Автор Симеон Николов   
Събота, 01 Януари 2005 03:02
Стряскащите заглавия в европейската преса от рода на “През 2050 г. Европа ще бъде ислямска” или “ Сблъсъкът може да се реши в Европа, а не в Близкия Изток” сякаш повече изкривиха картината на ставащото в стария континент вместо да я изяснят. Затова пък във френския парламент и в германския Бундестаг за първи път се проведоха толкова остри дебати по политиката на интегриране на мюсюлманските имигранти в местните общества. Това “пробуждане” настъпи след убийството на холандския режисьор Тео ван Гог, последвано от палежи на джамии и сблъсъци с полицията и нарастване на терористичните заплахи след атентатите в Мадрид, но и на фона на дискусията за или против приемане на Турция в ЕС.
продължава>
 
ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 100 ГОДИНИ “СЪРДЕЧНА АНТАНТА” /1904/ Печат
Автор Жоржета Пехливанова   
Събота, 01 Януари 2005 03:00
“В случай на разногласие между САЩ и Франция, Великобритания винаги ще заема страната на САЩ”, думите са на Шарл Де Гол, казани на Чърчил по време на Втората световна война

Кралица Елизабет ІІ лично бе поканила френския президент Жак Ширак да бъде нейн гост в замъка Уиндзор в дните на 100-годишнината от “сърдечната Антанта”. Френско-британският пакт, както е известно, слага край на петвековните войни и колониални спорове в Азия, Африка и Северна Америка. Въпреки знаменателната дата не бе спестено на президента Ширак да присъства с кралицата на театрална постановка по романа на Виктор Юго “Клетниците” в един от най-прочутите салони на Уиндзорския замък. В него се намира огромната картина-портрет на първия Уелингтонски херцог, заобиколен от военните стратези, допринесли за разгрома на Наполеон Бонапарт и неговите войски през 1815 г. Залата, известна преди под името “Ватерло” бе прекръстена за случая като “салон за музика”. Събитието бе окачествено като нетактичност или слаба дипломатичност.
продължава>
 
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ... Печат
Автор Георги Първанов   
Петък, 01 Октомври 2004 03:06
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛАТА МАСА “ПОЛИТИКАТА НА ЕС КЪМ НОВИТЕ СЪСЕДИ И РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ”
продължава>
 
ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Проф. д-р Емил Константинов   
Петък, 01 Октомври 2004 03:04
Доклад, изнесен на Кръгла маса на тема “Политиката на ЕС към новите съседи и ролята на България”, организиран от Регионалното бюро на фондация “Фридрих Еберт”, Българско дипломатическо дружество и Институт за политически и правни изследвания на 30.09.2004в резиденция Бояна, София
продължава>
 
НОВИТЕ СЪСЕДИ НА ЕС И ОБЩАТА СИГУРНОСТ Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Октомври 2004 03:02
Доклад, изнесен на Кръгла маса на тема “Политиката на ЕС към новите съседи и ролята на България”, организиран от Регионалното бюро на фондация “Фридрих Еберт”, Българско дипломатическо дружество и Институт за политически и правни изследвания на 30.09.2004в резиденция Бояна, София
продължава>
 
РАВНИЩЕТО НА ЦЕНИТЕ НИ Е 33% ОТ СРЕДНОТО ЗА ЕВРОПА Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Петък, 01 Октомври 2004 03:00
В актуалната класация на Световната банка по общ БВП, обхващаща 183 страни за 2003 г., България е на 69-о място със 19,859 милиарда долара. В подреждането по общ БВП по паритетни долари, тоест когато е отчетена покупателната сила на съответната национална валута по отношение на американската, заемаме 63-о място от 166 страни със 61,084 милиарда долара. Първият показател, пресметнат на глава от населението, означава по 2 546 долара годишно, а вторият 7 830 паритетни долара. А 653 долара на месец при американски цени свидетелства за вегетиране близко до крайната оскъдица.
продължава>
 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ - ТРИ ГОДИНИ ПО-КЪСНО Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:03
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Доц. д-р Чавдар Николов, декан на Икономическия факултет на Благоевградския университет

"Следователно "войната срещу тероризма", ако си остане само война, а както става все по-понятно, тя ще си остане само война, малко ще промени общата обстановка, която е създала същия този глобален тероризъм и така неумолимо ще го създава в бъдеще." Това са заключителните думи на моята публикация в сп. "Международни отношения" бр. 6/2001 г., видяла бял свят преди около от три години като отзвук от кръглата маса "Изводи и последици от терористичните актове срещу САЩ на 11 септември 2001 г.", организирана от Българското дипломатическо дружество през октомври на същата година.
продължава>
 
АТЕНТАТИТЕ В МАДРИД И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ОТЧИТАМЕ В БЪДЕЩЕ Печат
Автор Комисар Мариано Район Рамос   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:02
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Комисар Мариано Район Рамос - Испания

Благодаря за предоставената ми възможност да се обърна към вас на този важен форум на експерти по темата, която ни е събрала.
Представлявам испанска полицейска организация, която съчетава функциите на съдебната полиция (Law Enforcement Agency), със функциите на събиране на разузнавателни данни.
продължава>
 
ИСЛЯМСКИЯТ ТЕРОРИЗЪМ - АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАПЛАХИТЕ Печат
Автор Хайнц Хаумер   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:00
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Хайнц Хаумер - Германия, бивш директор на Баварската криминална служба

В настоящия момент най-големите заплахи за Германия произтичат от ислямския тероризъм.
Многобройните арести , някои от които и на ръководни членове на “Ал Кайда” и разкриването на много терористични ядра, не отслабиха терористичните структури в световен мащаб. Те както и преди продължават да съществуват и са напълно дееспособни.
продължава>
 
ЕС – СТРАХОВЕ И ПОЛЗИ ОТ РАЗШИРЯВАНЕТО Печат
Автор Елена Николова - Наш постоянен кореспондент в Берлин   
Събота, 01 Май 2004 03:02
Непосредствено преди голямото разширяване на EС с 10 нови страни-членки и вече седмици след официалната дата за това- 01 май 2004 г. огромен поток от коментари и анализи залива средствата за масова информация в Европа. Това е показателно за една от основните грешки, допуснати от Съюза, за която експертите предупреждаваха отдавна. Населението на старите-страни членки, в известна степен и бизнесът в тях, не бяха подготвени за тази историческа стъпка. Не бяха преодолени излишни страхове. Не бе направено достатъчно за да се разберат ползите от това разширяване. Наред с това обаче е естествено да се поставят такива фундаментални въпроси като, готов ли е самият ЕС за такова разширяване; ще може ли да функционира, да взема и прилага решения с 25 страни-членки; докога и докъде ще се разширява ЕС без да загуби същността си и така нататък. Актът на безпрецедентното по броя на новите членки разширяване и дискусиите по него съвпадат по време с процеса на преодоляване на различията по проекта за европейска конституция, което още повече усложнява избистрянето на вижданията.
продължава>
 
ЦРУ НИ СЛАГА НА 101-ВО МЯСТО ПО БОГАТСТВО, РУМЪНИЯ Е 96-ТА Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Събота, 01 Май 2004 03:00
Само Люксембург изпреварва световния лидер САЩ по БВП на глава от насалението
Икономическата статистика, публикувана от Централното разузнавателно управление /ЦРУ/ на САЩ, е интересен алтернативен източник на информация, заслужаващ специално внимание от страна на анализаторите. Последното - особено като се има предвид, че въпросната информация пряко захранва американската администрация и съответно лежи в основата на едно или друго настоящо и бъдещо нейно стратегическо решение в политическата, икономическата и геополитическата сфера.
продължава>
 
ПОЛИТИКАТА КЪМ НОВИТЕ СЪСЕДИ - ШАНСОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Елена Николова   
Понеделник, 01 Март 2004 03:02
Разширяването естествено води до приближаването на Съюза до по-нестабилни региони. Това насочва вниманието към нуждите от контрол на сухопътни и морски граници, “уплътняване” на мерките за сигурност преди всичко по границите на новоприетите страни. Независимо от централизираните усилия на Брюксел, главната отговорност за външната сигурност ще трябва да поемат страните-членки, това е официалната позиция на европейските комисари, работещи над докладите по тази проблематика.
продължава>
 
ДВИЖИМ СЕ В ОБРАТНА ПОСОКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА В ОБЛЛАСТТА НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Понеделник, 01 Март 2004 03:00
Данъчната система у нас, такава каквата е тя понастоящем, има един съществен социален недостатък. Той е свързан с преобладаването на косвените данъци над преките. Показателно е, че въпросното обстоятелство, обуславящо обществено несправедливия характер на данъчното облагане в България, не се вмества в рамките на някакво адекватно на западното социално, либерално или консервативно мислене. По този начин наложеният у нас модел се явява по-скоро признание за неспособността на данъчните власти да осигурят нормална събираемост на данъците, отколкото резултат от някаква по-сложна концептуална логика.
продължава>
 
ПРОВАЛЪТ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАВЯ МНОГО ВЪПРОСИТЕЛНИ Печат
Автор Елена Николова   
Понеделник, 01 Декември 2003 03:02
Съобщението за залавянето на Саддам Хюсеин и коментарите по него като че ли изместиха важната тема за провала на междуправителствената конференция и евентуалното бъдеще на неприетия договор за конституция на ЕС. Безспорно е едно: това бе удар по ЕС, по способността му да усъвършенствува жизнените си функции и инструменти за да оцелее и за да бъде фактор в света. Естествено, че над този грандиозен неуспех потриват ръце онези, които не желаят силна Европа. Няма съмнение, че на първо място това са САЩ. Но не те предизвикаха провала, макар за Полша да съществува мнение, че е най-проамериканската страна в Европа.
продължава>
 
МЯСТОТО И РОЛЯТА НА СТРАНИТЕ В ЕТАПА НА РАТИФИКАЦИЯ НА ДОГОВОРА ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА ЕС Печат
Автор Кристиян Тонев   
Понеделник, 01 Декември 2003 03:00
Коментарите относно провалът на междуправителстгвената конференция пропускат един съществен момент. Дори и да беше подписан договорът, поне в 2 страни той нямаше да получи одобрението било на референдум, било в парламент.
продължава>
 
ВЛИЗАНЕТО НИ В ЕВРОСЪЮЗА НЕ Е БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Събота, 01 Ноември 2003 03:02
Възможно е за десетина години да завършим 1600 км автомагистрали и два тунела под Балкана
“С гласността вече сме добре, проблемът сега е по-скоро в чуваемостта”, се казваше в тукашния свят през втората половина на осемдесетте години на миналия век. Така че предварително моля за снизхождение внимателния читател, който непременно ще открие в настоящия текст отделни мотиви от предишни мои публикации. Работата е там, че всяка поредна среща-сблъсък с представители на т. нар. политическа класа у нас свидетелства за поне две неща. Първо, че, според крилатия израз, визираните хора съвсем не правят впечатление на несхватливи, но едно и също нещо по много пъти трябва да им се обяснява без гаранция, че ще поискат да го разберат. И второ, че за разлика от епичния чукча, те вече не се явяват нито читатели, нито дори писатели, а -”изключително заети и претрупани с маса информация”, която обикновено не ползва никого.
продължава>
 
ОЧАКВА СЕ ВТОРА ВЪЛНА ОТ ИНВЕСТИЦИИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА Печат
Автор Елена Николова   
Събота, 01 Ноември 2003 03:00
Висшето училище за управление на предприятия в Германия, консултантската фирма EMC AG и изданието “Мениджър”- Хамбург са изготвили обширно проучване, озаглавено “Разкриване на пазари и експанзия в страните –кандидатки за ЕС в Централна и Източна Европа”, което се състои от 2 части- “Конкурентноспособност на страните –кандидатки” и “Отделни проучвания в специфични браншове”
Първата част от проучването стига до извода, че страните от Централна и Източна Европа ще станат по-атрактивни с предстоящото им влизане в ЕС.
продължава>
 
ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА СТРАНИТЕ-КАНДИДАТКИ В ЕС Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Вторник, 01 Юли 2003 03:00
Фактът, че “статистиката знае всичко” и че от нея “никъде не можеш да се скриеш”, е подобаващо изтъкнат още от Илф и Петров. При което животът “изпълнен с жар, страсти и мисли”, гледащ ни от статистическите таблици, най-често се оказва доста по-сложен, отколкото му личи от пръв поглед, и затова анализът води към редица предварително съвсем непрограмирани изводи и заключения, включително към такива от съпътстващ характер.
продължава>
 
ПРОБЛЕМИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИЯ ИЗНОС ЩЕ ЗАСИЛЯТ НАТИСКА ЗА ОТСЛАБВАНЕ НА ЕВРОТО Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Събота, 01 Март 2003 03:00
Валутният курс в условията на свободно плаване формално-дефиниционно означава курс, свободно изложен на влиянието на пазарните сили. Но нещата от живота съществуват в толкова " кристално лабораторен вид" комай единствено в главите на бившите преподаватели по политикономия. Защото свободното плаване на практика винаги е било и си остава "мръсно плаване", тоест движение на курса под зоркото око на централна банка, задължена по закон да се грижи за ценовата стабилност в нейната си страна. И още, защото зад така наречените пазарни механизми и фактори се крие не само някаква си иначе трудноопределима чиста икономика, но и твърде много политика, и психология, и даже, по израза на бившия германски канцлер Хелмут Шмидт - психопатология.
продължава>
 
АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ДЪРЖАВАТА НА ТОТАЛНИЯ КОНТРОЛ Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Март 2002 03:05
Както в много страни и в Увнгария наказателните органи се нуждаят от съдебно разрешение за да ползват "информации" от различни телекомуникационни системи, тоест да подслушват същите. Съгласно Националния закон за сигурността от 1995 год. абаче, не е необходима заповед за обиск, за да се сдобият наказателните органи с информации, които са "поверителни". Това означава, че тайната служба може да шпионира дадено лице, без да е подложена на някакъв контрол, като просто и произволно определена операция се обяви за държавна тайна.
продължава>
 
КАЛИНИНГРАД - ВРАТА ЗА РУСКАТА МАФИЯ КЪМ ЕВРОПА ИЛИ ХОНКОНГ НА ИЗТОЧНО МОРЕ Печат
Автор Петър Василев   
Петък, 01 Март 2002 03:04
До срещата "на върха" между ЕС и Русия на 28 май в Москва се очертава, че проблемите и бъдещето на областта Калининград ще се превърнат в една от основните теми на преговори. Вече се забелязва раздвижване по тези въпроси в отношенията ЕС-Русия.
продължава>
 
МЮСЮЛМАНИТЕ В ЕВРОПА - НЕВИННИ И НЕОПРАВАДАНИ ИЛИ ГНЕЗДО НА ТЕРОРИСТИ Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Март 2002 03:03
Анализът на процесите, които протичат в мюсюлманските общности в Западна Европа след атетатите в САЩ позволява да се хвърли светлина в две направления:
- Проникването на агресивното ваххабитско учение, станало основа за изграждане на терористите и
- Сегашното състояние и възможностите за бъдещо съжителство на религиите в Европа.
продължава>
 
ТЪРСЕНЕТО НА ФОРМИ ЗА ЗАЩИТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ВРЪЗКИ И НАРУШАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Петък, 01 Март 2002 03:02
Лансираните в някои западноевропейски страни предложения за създаване на сигурни мрежи за комуникации между ведомства и министерства и защити от кибер-атаки на терористи, като се използва за еталон планираната в САЩ правителствена информационна мрежа, често имат вътрешнополитически привкус и не отчитат, какво действително се прави от презокенаския партньор и на каква критика е подложен американския проект.
продължава>
 
ЕВРОСЪЮЗЪТ ШЕ РАЗШИРЯВА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП ДО НЕЯ... Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Март 2002 03:00
 ЕВРОСЪЮЗЪТ ШЕ РАЗШИРЯВА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП ДО НЕЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ
Най-голямата полицейска информационна система в Европа не е тази на Европол, а SIS , компютърната система на бившите държави от Шенген: тя се простира от Исландия до Средиземно море и от Атлантическия океан до полската граница. В края на 2001 год. тя съхраняваше данни за почти 11 милиона случая. Контролът чрез SIS трябва да компенсира отварянето на вътрешните граници. Сега, под въздействието на терористичинет акции от 11.09.2001 год., ЕС иска значително да разшири SIS и да даде достъп до нея и на националните тайни служби.
продължава>
 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»

Страница 5 от 6