ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОСЪЮЗЪТ ШЕ РАЗШИРЯВА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП ДО НЕЯ... Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Март 2002 03:00
 ЕВРОСЪЮЗЪТ ШЕ РАЗШИРЯВА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП ДО НЕЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ
Най-голямата полицейска информационна система в Европа не е тази на Европол, а SIS , компютърната система на бившите държави от Шенген: тя се простира от Исландия до Средиземно море и от Атлантическия океан до полската граница. В края на 2001 год. тя съхраняваше данни за почти 11 милиона случая. Контролът чрез SIS трябва да компенсира отварянето на вътрешните граници. Сега, под въздействието на терористичинет акции от 11.09.2001 год., ЕС иска значително да разшири SIS и да даде достъп до нея и на националните тайни служби.
продължава>
 
„ТЕНДЕНЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОУКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Петък, 01 Февруари 2002 03:00
Всички събития у нас и в чужбина, свързани с присъединяването на България към Европейския съюз, се придружават от огромна шумотевица, от адмирации и аплодисменти на политици, журналисти и масмедии, без достатъчна и реална информация за най-широката маса на обществото както за предпоставките, така и за условията, при които една страна би получила одобрението за членство. До този момент безбройните вестници у нас не намериха място да публикуват критериите от Копенхаген и Маастрихт, а и по-късните решения, нито пък нашите политици и „разбиращи от всичко" политолози дръзнаха да ги коментират. Но ако това е по-малкия грях, по-малкия дявол, непростимо е премълчаването на тенденции и практики на Европейския съюз, които за него са вече постулати, но които се прикриват от българското обществено мнение.
продължава>
 
ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ЗАГУБА НА ЛЕГИТИМНОСТ - ЕВРОПЕЙСКАТА ДИЛЕМА Печат
Автор Михаел Даудерщедт   
Вторник, 01 Януари 2002 03:03
Напредващата интеграция в Европа поставя страните-членки пред все по-голяма необходимост от приспособяване. Същевременно тя ограничава периметъра им на действие. Икономическите и социални последици изтласкват политическия елемент от обединителния проект.
продължава>
 
МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2001 Печат
Автор Ирина Бокова   
Вторник, 01 Януари 2002 03:02
Предговор
През 2000 г. регионалното бюро София на фондация "Фриздрих Еберт" стартира проекта "Мониторинг на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз". Силното ехо от първото изследване потвърди ползата от проекта. Интересът към книгата в страната беше толкова голям, че се наложи преиздаването й на български език. /"Експерт" публикува част от изледването- виж в Архив- ЕС/ Но също така много международни и чуждестранни институции се обърнаха към нас с молба да им изпратим английския вариант и вече очакват новото изследване.
продължава>
 
МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2001 Печат
Автор Ирина Бокова   
Вторник, 01 Януари 2002 03:02
Продължение от миналия брой. Оценка на процеса на присъединяване на България към ЕС- Ирина Бокова.
продължава>
 
ЕВРОСКЕПТИЦИЗМЪТ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРЕПЪНИКАМЪК И НА ИЗТОК И НА ЗАПАД Печат
Автор Експерт   
Вторник, 01 Януари 2002 03:00
Един от песимистичните варианти за приемане на Полша в ЕС, съгласно някои полски анализатори изглежда така: През 2002 год. Полша приключва преговорите с ЕС, но привържениците на евроинтеграцията не са в състояние да внушат на населението своята визия за Полша като част от европейската общност. Затова използват най-вече аргумента за "златния дъжд", който ще се излее от европейските казани, който обаче след вътрешнитге реформи и новите насоки от Брюксел за преговорите по разширяването става все по-оскъден от очакваното.
продължава>
 
ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Печат
Автор Том Ети   
Неделя, 01 Юли 2001 03:00
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
продължава>
 
МАКPОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ Печат
Автор Ганчо Ганчев   
Петък, 01 Юни 2001 03:00
 МАКPОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - Ганчо Ганчев - втора глава от "МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - 2000" - екип независими изследователи- ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БРОЙ 4 на "ЕКСПЕРТ"
продължава>
 
БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС НЕ Е ПОДГОТВЕН ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕС Печат
Автор Георги Колев   
Вторник, 01 Май 2001 13:02
Преди известно време еврокомисар, гостуващ в България, възкликна в разговор с българските си партньори: "Не дай си боже още сега да влезете в общността, та Вие не знаете, какво Ви чака..."
продължава>
 
СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Вторник, 01 Май 2001 13:00
Авторът предлага на вниманието на читателите основите на стратегическото управление от една страна поради убеждението си, че те са най-важната предпоставка за всеки ръководител, който иска да води предприятието си или организацията си към успех. От друга страна авторът счита, че с тази брошура ще се попълни една празнина в мисленето на преобладаващата част от ръководителите на предприятия и организации у нас, които все още разчитат само на своя усет, без да се базират на подплътената с анализи и стратегии далновидност, която единствено може да обезпечи успеха на ръководените от тях предприятия и организации.
продължава>
 
ЧEШКИЯТ БИЗНЕС, БЪЛГАРИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА. ПРЕДИМСТВА И СЛАБОСТИ В ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПЕРИОД Печат
Автор Огнян Гърков   
Неделя, 01 Април 2001 03:07
Разширяването на Европейския съюз на изток представлява цяла скaла от предизвикателства пред всеки стопански субект в страните-кандидатки. У нас на тази тема даже не се дискутира. За българския бизнес ще е полезен още отсега всякакъв предхождащ опит от централно- и източноевропейския регион.
продължава>
 
В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ Печат
Автор Administrator   
Неделя, 01 Април 2001 03:06
Засилващият се процес на интеграция на нашата страна с европейските структури ни приобщава към една глобализираща се, висококонкурентна социално-икономическа и обществено-политическа система.
продължава>
 
БДЖ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Неделя, 01 Април 2001 03:05
Минималното условие за функционирането на една система, обозначена като пазарна икономика, е наличието на преобладаващо множество производствени и търговски предприятия, а така също и на стопански структури, които имат възможност да запазят пълна независимост относно своята предприемаческа дейност и икономическите решения които вземат. Способността да се решава независимо се обезпечава главно от финансовата сила на споменатите единици, а това означава, че вземането на независими решения е условие за оцеляване във високо конкурентна среда, каквато есистемата, обозначена като пазарна икономика. По своята същност финансовата стабилност е възможност, която притежават "пазарните" стопански единици, да инвестират за да повишат конкурентноспособността на собствения продукт, съответно услуга.
продължава>
 
ИКОНОМИКАТА ПО ТРУДНИЯ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА Печат
Автор Генчо Костадинов   
Неделя, 01 Април 2001 03:04
Консенсусът за по-скорошното влизане на България в Европейския съюз е вече безспорен. Това личи дори от предизборните програми и намерения на всички сериозни политически сили. Не се оспорва и от експерти и специалисти. Но заедно с това не бива да се смесва желаното с възможното. Точно този е акцентът в новия труд на Икономическия институт на БАН "Икономиката на България и ЕС", разработен под редакцията на проф. Иван Ангелов.
продължава>
 
МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС Печат
Автор Ирина Бокова   
Неделя, 01 Април 2001 03:03
От настоящия брой започваме публикуването на горното изследване на група независими изследователи с незначителни съкращения: Въведение от Ирина Бокова и Глава 1. Европейски стандарти в българския политически живот от Антоний Тодоров Андрей Иванов. В следващия брой очаквайте Глава 2. Макроикономически проблеми от Ганчо Ганчев. В изследването не само се фиксира реалното състояние на България, но се правят и препоръки за подобряване на състоянието в страната. България се намира в ситуация, в която еуфорията и политическите декларации следва да бъдат заменени от трезв, ясен и задълбочен анализ на последващите стъпки и политики, и най-вече на приоритетите и целите - средносрочни и дълосрочни, които България трябва да си постави и които трябва в най-висша степен да бъдат приоритети национални, консенсусни и реалистични. Проблемът с европейските стандарти в българския политически живот е проблем за сравнението между политическата практика в България и практиката в страните на ЕС. От една страна въпросът е, доколко можем адекватно да опишем в един общ политически модел ЕС, въпреки различията между страните-членки. От друга страна въпросът е, по какъв начин демокрацията от западен тип може успешно да се вкорени в българската общесвена действителност.
продължава>
 
МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"... Печат
Автор Акад. Васил Сгурев   
Неделя, 01 Април 2001 03:02
 МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"- ВЪЗМОЖНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ
Международната конференция "Автоматика и информатика" проведена в гр.София от 31 май до 2 юни, организирана от Съюза по автоматика и информатика /САИ/ към Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ в България и спонсорирана от Европейската комисия е един от първите опити за целенасочено съвместно разглеждане от единна гледна точка на автоматиката и ИТ. Това е една от причините тази конференция да получи такава значителна подкрепа от авторитетни международни и национални организации и преди всичко от Европейската комисия към ЕС.
продължава>
 
ЗАКЛЮТЕЛЕН ДОКУМЕНТ НА КРЪГЛАТА МАСА НА ПЕС Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Април 2001 03:00

"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА: СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ В ЮГОИЗНОЧНА ЕВРОПА", СОФИЯ 18-19 МАЙ 2001 Г.

продължава>
 
"БЛЯН ПО ЕВРОПА ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ" Печат
Автор Антоний Тодоров   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:03
Наред с множеството квалификации преходът в България, а и в другите източноевропейски страни, се описва като „завръщане в Европа". Това достатъчно разпространено убеждение съдържа поне няколко пласта. На първо място е убеждението, че Европа сама по себе си е нещо като общ дом, където всеки „блуден син" може да се завърне. На второ място Европа винаги остава идентична на себе си - тя си е същата, само напусналите я променят своето отношение към нея, когато се завръщат. И на трето място, че България е напуснала този общ дом по времето на комунизма и сега се завръща отново в него, за да намери сигурност, спокойствие и закрила. Наред с другото, това убеждение означава, че Европа е винаги склонна да приеме блудните синове, без да иска нищо друго от тях, освен признаване на грешките.
продължава>
 
ЗАДЪЛБОЧАВАТ СЕ АРГУМЕНТИТЕ ПРОТИВ БЪРЗО РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:02
Независимо от крайните решения от срещата на върха в Стокхолм, ЕС продължава да бъде арена на много противоречиви оценки. Някои от тях се задълбочават в тенденции, които могат да се отразят на по-нататъшната политика и разширяването, поради което представляват определен интерес. За да се разкрият различията обаче, те трябва да бъзат проследени поне година назад.
продължава>
 
ПРИОРИТЕТНОСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИ ДАДЕНОСТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ... Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:00
 ПРИОРИТЕТНОСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИ ДАДЕНОСТИ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Реализацията на националната транспортна доктрина изисква управленски решения по най-приоритетните проблеми, свързани първо с вътрешната, нетрансгранична транспортна инфраструктура, и второ, с очертаните вече симптоми на реалната експлоатация във всички видове транспорт.
Приоритетните проблеми на вътрешната транспортна инфраструктура се установяват и при най-елементарен преглед на нейното статукво, но ако се подберат точните за целта характеристики. Тогава се установява следното по видове транспорт / за железопътния транспорт тази проблематика вече е установена, аргументирана и публикувана/.
продължава>
 
НАЙ-НОВИТЕ И НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛМИ ОТ 18 ДЪРЖАВИ... Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:03
 НАЙ-НОВИТЕ И НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛМИ ОТ 18 ДЪРЖАВИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ

В тежките години на преход, когато институти свиваха своите бюджети, когато спираха абонаментите на световно известни научни издания, когато не достигаха пари за компютри, една утвърдена с годините инициатива представяше най-новите и най-добри научно-технически филми от цял свят, и ги предоставяше на специалистите от цялата страна, а общопопулярните - на цялата общественост. Тази инициатива е Международният фестивал на научно-техническите филми, организиран всяка втора година от Федерацията на научно-техническите съюзи, пет отраслови министерства и 3 университета.
продължава>
 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - КРИТЕРИЙ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Печат
Автор доц. д-р Горан Банков   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:02
Стартирането на преговорите за членство в ЕС и отпадането на визовите ограничения беше изключителен жест към усилята на България и нейните граждани през последните десет години. Никога досега ние не сме имали подобен исторически шанс да заемем своето място в семейството на европейските народи. Бездействието и непровежданите реформи доведоха страната до банкрут в началото на 1997 година, който беше спрян с въвеждането на валутен борд.
продължава>
 
ШВЕДСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПО СРЕДАТА НА ПЪТЯ. Печат
Автор Стен Аск   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:00
ОСНОВНОТО ОТ СРЕЩАТА НА ВЪРХА В СТОКХОЛМ ПРЕЗ МАРТ 2001 Г.
Изказване на негово превъзходителство Стен Аск - посланик на кралство Швеция в България пред БИБА
продължава>
 
БЪДЕЩЕТО НА ЕС В НОВАТА СВЕТОВНА ПОЛИТИКА Печат
Автор Дирк Меснер   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:05
Бъдещето на европейската външна политика следва да се разглежда на фона на три основни тенденции в глобален мащаб:
продължава>
 
ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС Печат
Автор Урзула Зайлер-Албринг   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:04
Доклад на посланика на Федерална република Германия госпожа Урзула Зайлер-Албринг пред Българското дипломатическо дружество.
продължава>
 
ИМА ЛИ БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ, СВЪРЗАНА С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС? Печат
Автор Д-р Веселин Стоянов   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:03
Процесът на разширяване на ЕС ще донесе на гражданите на приемащите и приеманите държави съществени промени в живота и това предизвиква у мнозина от тях безпокойство. То често прераства в открито изразено нежелание на отделни партии, профсъюзи и граждани на приемащите страни, според които разширяването ще донесе на западноевропейците единствено негативи: увеличаване на безработицата, престъпността и свързаните с тях огрицателни промени в живота на отделния човек и обществото. Техните страхове имат своето основание, като се имат предвид някои явления в страните-кандидатки: високият процент незаета работна ръка, вземащата застрашителни размери организирана престъпност, желанието за измъкване от блатото на немотията и несигурността чрез ползуване наготово на благата, на които се радват западноевропейските граждани.
продължава>
 
НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Д-р Васкен Кантарджиев   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:02

Няма разработена национална политика и стратегия за развитие и подобрения, обхващаща всички видове транспорт. Пълно несъответствие между отворената икономика на Република България и липсата на адекватни възможности за алтернативен, свободен (относно вида на транспорта), бърз и ефективен достъп до националните транспортни мрежи на съседните страни, както и липса на съвременно национално летище. Приоритетност на проекти и мероприятия за първия петгодишен период от реализацията на националната транспортна доктрина.

 

продължава>
 
СПОГОДБИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:00
Прегледът на спогодбите за научно-техническо сътрудничество през последните 20 години дава основание за някои изводи относно водената политика в тази област. В повечето случаи става дума не за отделни спогодби за научно-техническо сътрудничество, а за такова за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество между правителствата на Р България и съответните други страни.
продължава>
 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»

Страница 6 от 6