ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
ПО НАШИЯ ДЖОБ ЛИ СА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ НОВОСТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИЯТА Печат
Автор Експерт   
Събота, 01 Декември 2007 03:00
(интервю със Симеон Николов, заместник министър на отбраната)

С първите седем бойни бронирани машини, които закупуваме за българските контингенти, воннослужещите ще бъдат в значителна степен по-добре защитени, но едва ли можем да си позволим всички екстри, казва заместник-министърът на отбраната Симеон Николов.
продължава>
 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Юли 2007 03:04
Управителният съвет на Българското Дипломатическо Дружество /БДД/ приветства приемането на Закона за дипломатическата служба от Народното събрание на Република България и специално благодари на всички политици и експерти, които през последните години подкрепяха и допринесоха за това днес той да стане факт.
продължава>
 
КИПЪРСКИЯТ ВЪПРОС ОСТАВА НЕРАЗРЕШИМ Печат
Автор Емил Асемиров   
Неделя, 01 Юли 2007 03:03
През последните месеци на 2006 г. и началото на 2007 г. Кипърският въпрос навлезе в нова фаза на своето развитие или по-точно в още по-голям блокаж на опитите за неговото разрешаване. Възелът се заплита оше повече, и неговото разплитане, а още повече разсичането му, се оказва все по-малко вероятно.
продължава>
 
ОПИТЪТ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Юли 2007 03:02
/Доклад изнесен на междунаародната конференция “Политика на сигурност и отбранителна индустрия, проведена на 03 и 04 юли 2007 г. в Берлин/

Република България, подобно на други страни от НАТО и ЕС, интензивно трупа опит от участие в операции по поддържането на мира през последното десетилетие. Характерно за тези операции е, че се развиват в динамична среда, която се формира от съвременните рискове и предизвикателства пред сигурността от една странна, а от друга – в резултат на глобални и регионални процеси и тенденции, които рефлектират в нестабилност. В зависимост от мащаба и размаха на силите, пораждащи нестабилност, съответно и интензивността на операцията по поддържането на мира може да варира в широки граници: от такава по превенция на конфликт до мироналагане.
продължава>
 
THE BULGARIAN ARMED FORCES EXPERIENCE GAINED FROM PEACE SUPPORT OPERATIONS Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Юли 2007 03:00
/ Report of Simeon Nikolov, 4 th Handelsblatt Conference 3. and 4. Juli 2007, Berlin /

The Republic of Bulgaria, similarly to other NATO and EU countries, is intensively gaining experience from its participation in peace support operations during the last decade. A characteristic feature of these operations is that they develop within a dynamic environment, which is formed by the present time security risks and challenges on the one hand, and on the other hand, as a result of global and regional processes and trends that create instability. Depending on the size and scope of the forces causing instability, the intensity range of a peace support operation can widely vary: from conflict prevention to a peace enforcement operation.
продължава>
 
РОЛЯТА И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО- БЪЛГАРСКИ ПРОЧИТ НА ПОСЛАНИЯТА ОТ РИГА Печат
Автор Георги Първанов   
Четвъртък, 01 Март 2007 03:00
С присъединяването си към Алианса през пролетта на 2004 г., България стана член на най-мощния и динамично развиващ се военно-политически съюз в света. За гарантирането на нашата национална сигурност страната ни днес има подкрепата на още 25 съюзници от Европа и Северна Америка, обединени от принципа на солидарността и споделящи общите евроатлантически ценности. Република България получи надеждни международни, юридически обвързващи, гаранции за националната си сигурност и над нея е разпънат образно казано “чадъра” на съюзническата солидарност. С членството си в НАТО България придоби възможност за равноправно участие в определянето на актуалния дневен ред на Алианса и в търсенето на решения на предизвикателствата в международната система за сигурност, които в съвременния свят все повече придобиват глобален характер.
продължава>
 
ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:00
/ Встъпителен доклад на Конференцията „Балканите и сигурността-12/13 09 2006 г. София /

Балканите извървя ха своя тежък път към стабилизация, но все още някои политолози сочат този район като място с тлеещи проблеми. Въпреки че Балканите в момента са несравнимо по-сигурен регион, все още съществува, макар и минимална, но все пак потенциална възможност за ескалиране на напрежението в отделни райони от полуострова. Същевременно той се превръща в едно от най-важните предмостия на Европа за възможности и влияние в съседни региони - Близкия и Средния изток, Кавказкия регион, Североафриканския и др. Събитията в тях могат да имат пряко отражение върху нашия регион и върху Европейския континент.
Друга особеност е, че за първи път в историята във всички балкански страни се утвърдиха демократични режими, което несъмнено е гаранция за европейското им бъдеще и шанс за ефективното ни сътрудничество.
продължава>
 
СПОРАЗУМЕНИЕТО СЪС САЩ Е ТВЪРДЕ СКРОМЕН ПРИНОС В КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 01 Май 2006 03:10
Американски бази няма да има в България. Погрешната терминология, използвана от политици, държавници и журналисти наложи в общественото мнение една неверна картина на Споразумението между САЩ и България за сътрудничество в областта на отбраната още в етапа на неговата подготовка, което създаде трудности на управляващите. Това свидетелства за отсъствие на добра нформационна политика, базирана на научни основи, на планиране и прогнозиране на политическите действия.
продължава>
 
СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА.... Печат
Автор Илия Налбантов   
Понеделник, 01 Май 2006 03:09

СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българската общественост винаги е проявявала особена чувствителност към въпросите на армията и мястото на военните в обществения и политически живот. Тази чувствителност намери своето пряко отражение при определянето на мястото на военните в условията на демократизация и прехода на страната ни от планова към либерална икономика.

продължава>
 
КОСОВО СЕ НУЖДАЕ ОТ СТАБИЛНОСТ Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 01 Май 2006 03:08
/Изказване на заместник-министъра на отбраната на Република България Симеон Николов пред кръгла маса “Косово и регионалната стабилност”, организирана от Българското дипломатическо дружество и Дипломатическия институт на МВнР, София, ЦВК, 25 март 2006 г./
продължава>
 
ТЕЗИ И ВЪПРОСИ ЗА БЪДЕЩИЯ СТАТУТ НА КОСОВО Печат
Автор Емил Асемиров   
Понеделник, 01 Май 2006 03:07
Поради липсата на време ще изложа само тези и въпроси без разгъната аргументация.
Косовският проблем е част от нежеланото османско наследство на Балканите, подобно на някои проблеми в Босна и на други места в региона. Кралска Сърбия и Югославия и комунистическият режим задълбочиха този проблем, изведоха го до нови и неподозирани висоти, но нито комунизмът, нито Югославия са неговата първопричина. Нещо повече, ако не бяха живели в комунистическа Югославия, косовските албанци нямаше да създадат своя интелигенция и свой национален елит, такива каквито са те през 80-те и 90-те години на 20. век, когато оглавяват борбата за независимо Косово.
продължава>
 
ВАРИАНТИ ЗА БЪДЕЩИЯ СТАТУТ НА КОСОВО Печат
Автор Михаил Найденов   
Понеделник, 01 Май 2006 03:06
Седем години след началото на 78-дневната военна интервенция на НАТО в бившата Съюзна Република Югославия, която спря етническото прочистване на албанците от Косово и която доведе до установяването на международно гражданско и военно присъствие в областта (резолюция 1244 на Съвета за сигурност, 10.06.1999 г.) въпросът за статута на Косово остава нерешен. Равносметката от постигнатото с усилията на международната общност в Косово към 24 март 2006 г. не е позитивна, въпреки че има елементи, които дават надежда за оптимизъм.
продължава>
 
ИЗКАЗВАНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В КРЪГЛАТА МАСА ЗА КОСОВО - ЧАСТ 3 Печат
Автор Велизар Енчев   
Понеделник, 01 Май 2006 03:05
Съществуват поне три работни програми за Косово, за които в последно време се говори открито. Първата е на Белград, който готви така нар. невъзможна формула – повече антономия, но по-малко от независимост. Вторият работен вариант - напълно изградена държавна общност, с международни гаранции. Колкото и да е изненадващо, неотдавна тази опция беше подкрепена от бившия британски външен министър Дъглас Хърт.
продължава>
 
ИЗКАЗВАНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В КРЪГЛАТА МАСА ЗА КОСОВО - ЧАСТ 2 Печат
Автор Георги Коритаров   
Понеделник, 01 Май 2006 03:04
От една страна проблемът “Косово” е проблем на съвременния европейски проект, доколкото Косово ще бъде по някакъв начин част от този общоевропейски проект или по някъкъв начин ще продължи да бъде източник на конфликти. Но в еднаква степен Косово е наистина проблем на бивша Югославия. В това се състои и неговата двойнственост.
продължава>
 
ИЗКАЗВАНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В КРЪГЛАТА МАСА ЗА КОСОВО - ЧАСТ 1 Печат
Автор Огнян Минчев   
Понеделник, 01 Май 2006 03:03
Смисълът на този дебат за Косово е, че всички ние, които населяваме Балканския регион, имаме своите интереси за начина и процедурата, по който той ще бъде решаван и разбира се, към крайния резултат от преговорите. Защото ние бихме желали нашите страни поотделно и от региона като цяло да бъдат пълноценно интегрирани в европейския проект на нашата съвременост и Европейския съюз.
продължава>
 
БЕЛГРАД ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ НАЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 01 Май 2006 03:02
Интервю с Душан Спасоевич, съветник на президента на сърбия и Черна гора Борис Тадич
продължава>
 
КОСОВО И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИИ – В ЕДИНЕН ПАКЕТ Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 01 Май 2006 03:01
Проф. Енвер Хасани, главен политически съветник на премиера на Косово генерал Агим Чеку
продължава>
 
НЕЗАВИСИМО КОСОВО – НОВИЯТ ПРОБЛЕМ НА БАЛКАНИТЕ И НА ЕВРОПА Печат
Автор Емил Тепавичаров   
Неделя, 01 Януари 2006 03:03
Косовският проблем не е продукт на комунизма, нито на Югославия. Той е следствие от демографската експанзия на албанците в Косово поле, Метохия и Западна Македония, където те още от края на 17. век се очертават като мнозинство от населението.
продължава>
 
STATE BUILDING AND ECONOMICAL REFORMS IN THE WESTERN BALKANS – AN AGENDA FOR SECUITY AND PROSPERITY Печат
Автор Емил Тепавичаров   
Неделя, 01 Януари 2006 03:02
STABILITY PACT CONFERENCE
SKOPJE, 1-2 DECEMBER 2005

STATE BUILDING AND ECONOMICAL REFORMS IN THE WESTERN BALKANS – AN AGENDA FOR SECUITY AND PROSPERITY
SECOND SESSION: ECONOMIC DEVELOPMENT AND REGIONAL COOPERATION

Statement
by Emil Tepavicharov, Chief Expert, Foreign Economic Cooperation Directorate, BULGARIAN MINISTRY OF ECONOMY AND ENERGY
продължава>
 
ПРОГНОЗИ ЗА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2006-2030 Г. Печат
Автор Administrator   
Неделя, 01 Януари 2006 03:01

/ откъс от разработка на руски научен институт /

продължава>
 
ТУРЦИЯ МЕЖДУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЗАПАДА И АМБИЦИИТЕ СИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Юли 2005 03:01
Обстановката в ЕС в момента е възможно най-неблагоприятната за какъвто и да е дебат относно евентуално бъдещо членство на Турция в ЕС. Според допитване до общественото мнение, чиито резултати бяха представени на 18 юли в Брюксел, само 35% от населението на страните-членки са за приемане на Турция в Съюза. В Австрия този процент е само 10! На заседанието на същата дата в Лондон дискусията беше отново отложена, този път за началото на септември. Австрия, Франция и Кипър станаха причина външният министър на Великобритания Строу да извади от дневния ред на срещата на министрите на външните работи на ЕС горещата тема.
продължава>
 
КОСОВО ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗЛЪЧВА НЕСИГУРНОСТ Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Май 2005 03:02
Повтаряната непрекъснато фраза “2005 година е решаваща за Косово” не означава, че през настоящата година ще има решение за окончателния статут на областта. Това неразбиране, особено в косовските албанци, съчетано с едни разочароващи албанците оценки, които СС на ООН се очаква даде през лятото на 2005 г, ще са основните причини за избухване на нови сблъсъци, кръвопролития, прогонване и на останалото сръбско население. Обект на атаките на албанците обаче ще бъдат вече не само сърбите, но и представителите на международната общност в лицето на КФОР и УНМИК. Тогава неизбежно ще възникне въпросът за вината. От албанците ще чуем, че изискванията за стандартите са неизпълними, а независимостта ще си я обявят и сами и то веднага. От ООН и Европа- че стандартите въобще не са изпълнени и не може да стартира решаването на въпроса за бъдещия статут на областта. А истинската причина, която няма да признаем, е в пасивността на международната общност и колебанието й през тези години, в неспособността да наложи изпълнението на стандартите, а не да допусне такова разрастване на организираната престъпност и срастването й с новите структури на властта и бившите командири от АОК, което се превръща в трудно решима и преодолима заплаха за Европа.
продължава>
 
БЪЛГАРСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК И БАЛКАНИТЕ Печат
Автор Боян Чуков   
Неделя, 01 Май 2005 03:00
Тема: През последните 15 години периодически в публичното пространство се обсъжда въпроса за мястото и ролята на българското разузнаване като съществен елемент в държавното строителство. Дискусиите в медиите често са силно политизирани и за съжаление това ги отдалечава от професионалния подход по темата, нещо по-лошо, диспутът се профанизира и се нанасят непоправими щети на имиджа на службата, което е за сметка на нейната ефикасност. Какво разузнаване е нужно на България след 1989 г.? Трябва ли перманентно да се реорганизира разузнаването или да се започне наново неговото строителство? В кой региони на света са реалните национални интереси на България? Можем ли априори да считаме, че всички наши външнополитически партньори имат интереси съвпадащи с нашите, в т.ч. и на Балканите? Каква е разликата между ролята и задачите на българското разузнаване преди и след 1989 г.? Кои са основните геополитически и геоикономически тенденции на Балканите?
продължава>
 
ТУРЦИЯ И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ЕДНО БЪДЕЩО ЧЛЕНСТВО В ЕС Печат
Автор Симеон Николов   
Събота, 01 Януари 2005 03:00
Дискусията за и против започване на преговори с Турция за пълноправно членство в ЕС беше невероятно широка, активна, емоционална, делова, пристрастна, затова е трудно да повярваме, че останаха неказани или неоспорени неща. А такива не само че има, но струва ми се са и най-важните.
Защо САЩ оказват натиск за положително решаване на въпроса с кандидатурата на Турция за ЕС и след като вече бе взето решение, какви форми ще придобие той за евентуално съкращаване на очертаващия се дълъг срок на преговори и несигурност в крайния резултат?
продължава>
 
СЪВРЕМЕННИЯТ ТЕРОРИЗЪМ И РИСКОВЕТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА ОБЕКТИТЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА Печат
Автор Полковник о.р. Славчо Велков   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:04
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”


Полковник о.р. Славчо Велков, експерт по национална и международна сигурност и борба с тероризма, преподавател в СУ “СВ. Климент Охридски” и Нов български университет

През последните няколко години в света настъпиха драматични изменения. Встъпването на човечеството в новото хилядолетие е помрачено от постоянно нарастващата тенденция на разпространение на международния тероризъм.
продължава>
 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО М/У ДЪРЖАВНИЯ И ЧАСТИЯ СЕКТОР – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ Печат
Автор Йордан Начев   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:03
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”


Йордан Начев - съветник в НС и преподавател в НБУ

Съвременният тероризъм няма нищо общо с политическия тероризъм в края на ХІХ и началото на ХХ век. Сегашните негови характеристики го правят нова и нетрадиционна форма на съпротива. По скоро това са военни действия с ограничен параметър. Изследователите говорят за “малка” или, “градска” война” в която действията трябва да се провеждат със строго специфична стратегия и тактика. Необходими са също нови оръжия, понеже сблъсъците се провеждат в градски условия и това налага да се избягват невинните жертви.
продължава>
 
ОПАСНОСТТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОРГАТИЗАЦИЯТА НА ЛЕТНИТЕ.. Печат
Автор Илко Шивачев   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:02

 ОПАСНОСТТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОРГАТИЗАЦИЯТА НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ “АТИНА-2004”

ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”


Илко Шивачев – главен координатор на Комитета по българското участие в организацията и провеждането на летните Олимпийски игри “Атина-2004”
 

продължава>
 
ТЕРОРИЗМЪТ В ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ЗАПАДНИ БАЛКАНИ Печат
Автор Емил Асемиров   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:00
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Емил Асемиров - политически анализатор

За да бъде пълна картината на съвременния международен тероризъм, трябва да разгледаме и неговите проявления в територии, намиращи се в непосредствена географска близост до нашата страна!
продължава>
 
ООН И НАТО СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА КОСОВО, НО БЕЗ МЕХАНИЗЪМ ЗА УМИРОТВОРЯВАНЕТО МУ Печат
Автор Д-р Ваня Янакиева   
Събота, 01 Май 2004 03:00
Проведените на 14.10.03 г. във Виена първи преговори след 1999 г. между Белград реално доказаха за пореден път , че принципите върху които се изгражда схемата за разрешаване на Косовският въпрос е основава на желанията на ЮНМИК , а не на реалните исторически, географски, малцинствени, икономически и политически характеристики на държавите учаснички в този процес. Независимо от изразеното задоволство на двете страни от срещата, фактически тя не се състоя.
продължава>
 
ПОЛИТИКАТА КЪМ МАЛЦИНСТВАТА В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ Печат
Автор Фани Пиперкова   
Понеделник, 01 Март 2004 03:00
Няма съмнение, че положението на малцинствата в държавите от Западните Балкани се подобри паралелно с нормализиране на обстановката и мерките за демократизиране на страните. Изключение прави разбира се Косово с отношението към сръбското малцинство в него. Някои западноевропейски автори са склонни към повърхностни оценки и прибързани общи изводи за региона, чиято стабилност все пак е още много крехка.
продължава>
 
СЪРБИЯ ПРЕД ТРУДНО ПРЕДСКАЗУЕМИ ИЗБОРИ Печат
Автор Стефан Тенев   
Понеделник, 01 Декември 2003 03:00
Предстоящите на 28 декември парламентарни избори в Сърбия предизвикват известни опасения в чуждестранните наблюдатели. Има голяма доза на непредсказуемост, но на фона на протичащото преразпределение на политическото пространство е ясно само едно- тези избори ще дадат отговор за бъдещата ориентация на страната.
продължава>
 
ЕКСПЕРТИ ЗА КОСОВО Печат
Автор Експерт   
Вторник, 01 Юли 2003 03:00
Четири години след войната в Югославия и само седмици преди очаквания диалог между Белград и Прищина, експерти от различни страни, институти и организации коментират възможното решаване на основните проблеми, свързани с Косово.

Душан Янич, Шкелцен Малики, Адем Демачи, Бруно Шох, Мухамедин Кулаши
продължава>
 
ДИАЛОГЪТ БЕЛГРАД–ПРИЩИНА ЗАПОЧНА, НО ОПТИМИЗЪМ ЛИПСВА Печат
Автор Д-р Ваня Янакиева   
Четвъртък, 01 Май 2003 03:00
Състоялите се се неотдавна във Виена първи преговори след 1999 г. между Белград и Прищина под егидата на ООН доказаха за пореден път, че принципите, върху които се изгражда схемата за разрешаване на косовския въпрос, е основана на желанията на мисията на ООН в Косово (ЮНМИК), а не на реалните исторически, географски, малцинствени, икономически и политически характеристики на държавите участнички в този процес.
продължава>
 
АЛБАНИЯ: ПРЕД ИЗОСТРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И ВЪЗМОЖНО ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕМИЕРА Печат
Автор Петер Шуберт   
Събота, 01 Март 2003 03:00
Вероятно приемане на Албания в ЕС е далечно бъдеще и предполага значителен напредък при възприемането на европейските норми и принципи. В началото на 2003 г. имаше обнадеждаващи стъпки, които позволиха започването на преговори за стабилизиране и асоцииране.
продължава>
 
АГОНИЯТА НА МАКЕДОНИЯ ПО ПЪТЯ НА КОНФЕДЕРИРАНЕТО Печат
Автор Ваня Симеонова   
Сряда, 01 Януари 2003 03:00
След войната в Косово и превръщането му в самостоятелна държава в рамките на Сърбия, за всички професионалисти - балканисти беше ясно, че “албанският въпрос” ще се разширява към Македония. А след воените действия в Македония, вече не можеше да остават никакви съмнения, че албанците ще се готвят за продължителни дестабилизационни действия, които да доведат до обособяването им в самостоятелна административно-териториална единица , което и постигнаха частично със споразуменията от Охрид.
продължава>
 
ПКК ОБЯВИ ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА ЗА ПРИКЛЮЧИЛА Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Март 2002 03:02
Кюрдската работническа партия обяви за прикличила 15 годишната си въоръжена борба в Югоизточна Анатолия и заедно с това смени "компрометираното" си име. Риза Ердоган, говорител на организацията за Европа заяви в Брюксел, че от тук нататък ПКК ще се нарича Кюрдски конгрес за свобода и демокрация /КАДЕК/. Организацията ще се бори с мирни средства за повече права на кюрдите в Турция. Тя е единственият легитимен наследник на ПКК, подчертава Ердоган и има защо. Не всички са съгласни с тази политика, не всички искат и могат да забравят избитите кюрди, жени и деца, изравнените със земята села, измъчваните и избивани в турските затвори.
продължава>
 
ДЕЗИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА СЕ НАСОЧИ КЪМ БЪЛГАРИЯ Печат
Автор Симеон Николов   
Петък, 01 Март 2002 03:01
Ако се проследи информационния поток, придружаващ войната срещу тероризма, ще се констатира, че предположения, слухове или новости, зад които прозира нечий интерес, които се посрещат с любопитсктво, често се пускат от неназовани или "поверителни" или пожелали анонимност източници, а журналистите играят ролята на посредник.
продължава>
 
БАЛКАНИТЕ СРЕЩУ ЕГОИЗМА НА ЕВРОПА Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Февруари 2002 03:01
В оценките на държавници и политици от Югоизточна Европа за ситуацията в региона се наблюдава едно все по-ясно разграничение: песимистични до драматични оценки на представителите на страните в преход и по-розови- на южните ни съседки. В същото време се открояват неизяснените позиции на страните от Западна Европа по нашия регион.
продължава>
 
EС ВИЖДА ГЪРЦИЯ В НОВА СВЕТЛИНА Печат
Автор Симеон Николов   
Вторник, 01 Януари 2002 03:03

по Материали на Хайнц Юрген Акст и Панос Казакос - обработил Симеон Николов

Оценките в ЕС за Гърция, която доскоро често дразнеше Брюксел с някои свои позиции, са еволюирали в положителна посока. Счита се, че тя се е развила вече в един стабилизиращ фактор. Причините за това според експерти на ЕС ка няколко:
продължава>
 
"БАЛКАНСКИЯТ СБЛЪСЪК" В ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ... Печат
Автор Борис Живков   
Вторник, 01 Януари 2002 03:03

"БАЛКАНСКИЯТ СБЛЪСЪК" В ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ В РЕГИОНА СЪЩЕСТВУВА ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Краят на Студената война предизвика нужда от определяне на нов подход при решаването на противоречията между Великите сили. Ако дотогава съперничеството им е намирало израз в противопоставянето между двата големи политически, военни, идеологически и икономически блока, то днес, при решаването на редица конфликти е налице съществуването на съществени противоречия между страните от НАТО. Така се стигна до все по-голямото размиване на различията между Русия и Северноатлантическия пакт. През последното десетилетие всичко, което се случи на Балканите е резултат именно от необходимостта всяка Велика сила да преосмисли интересите и идеите си, свързани с бъдещето на полуострова.

продължава>
 
ПАКТЪТ ЗА СТАБИЛНОСТ: РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ УДОБНО ИЗВИНЕНИЕ? Печат
Автор Стефан Ралчев   
Вторник, 01 Януари 2002 03:02

Решението за стабилност в региона е ускорено приемане на балканските страни в Европейския съюз

След случилото се на 11 септември тази година в Ню Йорк въпросът за сигурността заема все по-важно място в дневния ред на правителства и международни организации. Балканските страни или, както обичат да ги наричат "евфемистично" на Запад - страните от Югоизточна Европа, не правят изключение.

продължава>
 
УНМИК В КОСОВО НЕ СЪЗДАВА МОДЕЛ Печат
Автор Андреас Витковски   
Вторник, 01 Януари 2002 03:00
Две години след изграждането на преходното административно управление на ООН и провеждането на местни избори /октомври 2000 г./ и общи избори /ноември 2001 г./ в Косово, действително е време за оценка на стратегията на УНМИК. Анализаторите от западноевропейските страни, които се опитват вече да правят подобни оценки, вероятно за да оправдаят положените усилия преувеличават съществено постигнатите резултати, премълчават действителни и сериозни проблеми и в крайна сметка отклоняват вниманието от основни нерешени въпроси, предизвикани от външна намеса. Нещо повече, особено след терорстичните актове в САЩ от 11. 09.2000 г се търси отговор на въпроса "Може ли Косово да бъде модел?", който да бъде прилаган и другаде по света.
продължава>
 
ИНТЕРВЮ СЪС ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ МАРКО ЙАКШИЧ Печат
Автор Никола Живкович   
Сряда, 01 Август 2001 03:01
УНМИК иска да залъже световната общественост, че в Косово е създадено вече едно мултиетническо общество, което не отговаря на истината. Косово никога до сега в историята не е било така моноетническо, както под управлението на ООН. Днес 95% са албанци. Това е ясно поражение за УНМИК и за НАТО.
продължава>
 
БЪЛГАРИЯ -ГЕРМАНИЯ - ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО - ЗАЩО НАМЕСВАТ МАКЕДОНИЯ Печат
Автор Стефан Ночев   
Неделя, 01 Юли 2001 03:01
Военното сътрудничество между Германия и България винаги е било на по-високо ниво от това с много други страни. След промените именно по линия на военното сътрудничество бе преодолян вакуума, създаден в двустранните отношения, когато България остави посолството си дълго време без посланик /1990-1991/, а тогавашният президент Ж. Желев посети Германия едва след почти всички останали европейски държави.
продължава>
 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО В МАКЕДОНИЯ Печат
Автор Елена Николова   
Петък, 01 Юни 2001 03:02
Операцията "Необходима жътва" беше единствено възможния ход на НАТО пред опасността от разрастване на въоръжените сблъсъци и преминаването им в гражданска война. Затова критиките, че тя била обречена на неуспех, дори и да са правилни в голяма степен по отношение на ефективността на операцията, не са приемливи изцяло.
продължава>
 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Юни 2001 03:01
Регионът на Черно море е една от най-неспокойните области в света. Конфликтите в Приднестровието, Абхазия, Южна Осетия, Нагорно-Карабах, Чечня, а така също на Балканите, още не са разрешени. Повечето от конфликтите в региона са от етническо и политическо естество с тенденция за по-нататъшна политизация.
продължава>
 
ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В ТУРЦИЯ ПРОДЪЛЖАВА, ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРЕДСТОИ Печат
Автор Симеон Николов   
Вторник, 01 Май 2001 03:02
Редуващите се противоречиви оценки "Турция в криза", "Турция си отдъхва" предизвикват към един по-комплексен и реалистичен анализ, чийто краен извод е: "Турция е в трайна криза с непредвидими икономически и политически последици".
продължава>
 
КОСОВО И МАКЕДОНИЯ - ДВЕТЕ СТРАНИ НА МЕДАЛА Печат
Автор Златин Тръпков   
Вторник, 01 Май 2001 03:01
Вече няколко месеца Македония не слиза от първите страници на средствата за масово осведомяване. Младата република е във фокуса на вниманието на Европейския съюз и НАТО, на САЩ и Руската федерация, на правителствата и обществеността на нейните съседи. Въоръжените сблъсъци и преговорите за примирие се редуват един след друг, без да доведат до трайно решение на конфликта между етническите албанци и славянското население в тази страна. По едни или други причини, позициите на легитимните политически сили в Скопие са различни и се променят под въздействие на международните пратеници и събитията на бойното поле. Взаимоотношенията между македонското правителство и посредниците също следват подобна синосуида - от надежда и сътрудничество, до открито отхвърляне на усилията им и размяна на взаимни обвинения.
продължава>
 
СРЕЩАТА В ПРИЗРЕН Печат
Автор Д-р Ваня Янакиева   
Неделя, 01 Април 2001 03:01
Европейската общественост и най-вече Балканските държави се разтревожиха от срещата в Призрен и подписването на документ от лидерите на легалните албански партии ДПА и ПДП - Арбен Джафери и Имер Имери и политическия шеф на Армията за национално освобождение /АНО/ Алия Ахмети. Тази среща има дълбок символичен характер и носи в себе си продължението на събитието от преди повече от 120 години в разработването на основните принципи за създаването на Албанската държава, което става едва след около 35 години, но не постига заложените в Призненската лига цели.
продължава>
 
ЗА МАКЕДОНИЯ, КОСОВО И НАШАТА СИГУРНОСТ Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:02
Трудно може да се каже нещо повече от онова, което предложи анализът "Подводните камъни в оценките на ситуацията на Запад от границата ни" в миналия брой на настоящото издание. Пренебрегването на някои от основните тези в горния материал и появилите се през последните две седмици противоречия в изявления на политици у нас и в чужбина по ставащото в Македония, налага отново да се върнем към темата.
продължава>
 
«НачалоПредишна12345678СледващаКрай»

Страница 7 от 8