Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия

Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия
Да, но след приемане на Национална доктрина
208  56.7%
Да, разработена на базата на Концепцията за национална сигурност
114  31.1%
Не, в български условия ще я партизираме при всеки мандат
17  4.6%
Не, външната ни политика е в рамките на тази на ЕС и НАТО
15  4.1%
Не мога да преценя
11  3%
Не, достатъчен е разделът в Концепцията за национална сигурност
2  0.5%

Брой гласували  :  367
Първо гласуване  :  Неделя, 13 Март 2011 15:11
Последно гласуване  :  Четвъртък, 24 Август 2023 22:23