Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия

Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия
Да, но след приемане на Национална доктрина
204  56.7%
Да, разработена на базата на Концепцията за национална сигурност
112  31.1%
Не, в български условия ще я партизираме при всеки мандат
16  4.4%
Не, външната ни политика е в рамките на тази на ЕС и НАТО
15  4.2%
Не мога да преценя
11  3.1%
Не, достатъчен е разделът в Концепцията за национална сигурност
2  0.6%

Брой гласували  :  360
Първо гласуване  :  Неделя, 13 Март 2011 15:11
Последно гласуване  :  Четвъртък, 14 Юли 2022 16:07