Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия

Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия
Да, но след приемане на Национална доктрина
210  56.6%
Да, разработена на базата на Концепцията за национална сигурност
115  31%
Не, в български условия ще я партизираме при всеки мандат
17  4.6%
Не, външната ни политика е в рамките на тази на ЕС и НАТО
16  4.3%
Не мога да преценя
11  3%
Не, достатъчен е разделът в Концепцията за национална сигурност
2  0.5%

Брой гласували  :  371
Първо гласуване  :  Неделя, 13 Март 2011 15:11
Последно гласуване  :  Вторник, 02 Януари 2024 20:42