Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия

Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия
Да, но след приемане на Национална доктрина
173  54.9%
Да, разработена на базата на Концепцията за национална сигурност
99  31.4%
Не, външната ни политика е в рамките на тази на ЕС и НАТО
15  4.8%
Не, в български условия ще я партизираме при всеки мандат
15  4.8%
Не мога да преценя
11  3.5%
Не, достатъчен е разделът в Концепцията за национална сигурност
2  0.6%

Брой гласували  :  315
Първо гласуване  :  Неделя, 13 Март 2011 15:11
Последно гласуване  :  Вторник, 25 Юни 2019 05:50