РОЛЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СЛЕД СЪБИТИЯТА В САЩ Печат
Автор Цвятко Цветков   
Сряда, 01 Август 2001 03:05
Периодът след терористичните нападения над Световния търговски център и Пентагона се характеризира с няколко основни неща. Първо, атаките срещу Афганистан започнаха, ловът на бен Ладен - също. Второ, сбъдна се в начален етап прогнозата, че ще има терористични атаки с биологично оръжие. Трето, тежко се развиват противоречията в американското ръководство, и не само в него, относно разширяването на ударите и срещу други страни, посочвани като имащи отношение към организацията и пребиваването на терирористични групи на тяхна територия - Ирак, Сирия и др. Ако се появи мнение, че трябва да бъдат ударени и държавите, на чиито територии има лаборатории за антракс, нещата могат да придобият параноичен характер. Четвърто, развива се процесът на коалиране. Вероятно той е част от започващия нов етап в структурирането и оформянето на световното управление, макар че не за първи път в съвременната история се изграждат коалиции. Ние бяхме свидетели на подобни по време на войната в Персийския залив. Тогава България даде логистична подкрепа. Ограничено коалиране съществуваше и по време на войната в Косово, което беше преди всичко на базата одобрение - неодобрение и се осъществяваше под огромна информационна атака в полза на войната.
       Големият въпрос, който в случая предизвиква размисъл, е защо се правят коалиции срещу следствията на проблемите и конфликтите, а не срещу причините. Ясно е, че причините са от икономически и социален характер и произтичат от архитектурата на световното управление. По-просто би било различията и конфликтите в света, глобалните проблеми да се решават около кръглата маса на световното управление. Сега на тази маса стоят Г-7 плюс Русия, а трябва да седне и Китай, достъп до нея трябва да имат и ислямските страни или страни с голям процент население, изповядващо исляма. Вторият обръч, образно казано, на тази маса се намира в ООН. Странно и необяснимо е защо след сгромолясването на социалистическата система ООН започна да линее и да не влияе достатъчно върху световните дела. Това би следвало да се измени. ООН трябва да стане отново стожер на международното право, да твори основите на това право, в т.ч. и измененията, свързани с борбата с тероризма. НАТО би могъл да прерасне във военно-политически инструмент на ООН. С последното развитие на събитията, прилагането на чл.5 и атаката в Афганистан, независимо че тя се осъществява засега само от САЩ и Великобритания, алиансът постепенно се превръща в такъв инструмент. Коалициите за решаване на проблемите също би трябвало да се раждат под егидата на ООН. Само така силата на правото, в т.ч. на международното право, ще надделее над правото на силата, независимо от носителя на опитите за налагане на такова право. Самият бивш ген.секретар на ООН /Бутрос Гали - бел.ред./ постави въпроса, че никакви норми на международното право не са оправдали и аргументирали операцията на НАТО в Косово. Мисля, че е нужно свикване на Генералната асамблея на ООН по въпросите на тероризма и борбата с него.
       В така създалата се ситуация в света е нужно да се определи какви са нормите и границите на коалиране на спецслужбите. Те служат на интересите на своите държави, стремят се да се повлияват, да се разработват изпреварващо и пресичащо една друга, следвайки рамките на политиката за национална сигурност. Времето вече изисква друго. Националната политика и управление на всяка държава, колкото и велика да е, още повече това е валидно за малките страни, зависят от глобалната политика, от формите на наднационалното влияние и управление в света и регионите му. Зависимостите на националните политики от наднационалното и глобалното управление неминуемо ще родят нови различни зависимости между спецслужбите. Полета на обща дейност се оформят в борбата с тероризма, със световната сенчеста икономика и нейната опасна рожба - организираната престъпност. Не по-малко, а повече поражения от терористичните действия са нанесли елементите, свързани с организираната престъпност. Ярък пример е наркобизнесът. Потреблението на наркотици е отнело живота на много повече хора, отколкото терористичните акции. Тревожна тенденция показват количествата заловени наркотици на българската граница - хероин от 108 кг през 1998 г. до 1861 кг през 2000г.; кокаин от 685 на 2610 кг; марихуана 173 кг, хашиш 514 кг, екстази 1950 таблетки. Само в София се употребяват дневно над 10000 дози на хероинова основа , т.е. около 1 кг. Печалбата на доза е 2 лв. или 20000 лв.на ден, месечно 600 000 лв.За страната цифрата е 4-5 пъти по-голяма. По думите на един от основните играчи в контрабандната търговия 80 млн.лв. е месечният му приход. Следователно, виждаме как една територия като организираната престъпност е много по-важна бъдеща задача на световната общност. Мисля, че е дошло времето спецслужбите да организират своя интерпол. На първо време те ще запазят по-голяма национална автономност от националните следствени управления. Последните ще крият съхраняването на минимума си суверенитет и автономност в спецслужбите, защото те все пак са тайни служби. Такава национална автономност и защита на националните интереси ще има докато има национално избиране на националните управления, въпреки растящите опити великите сили да ги назначават чрез политически и икономически натиск. В процеса на коалиране на спецслужбите районът на Балканите е изправен пред много сложна обстановка след като все още на политическо ниво особен прогрес не се забелязва в последните години. Не помагат съществено в тази посока опитите кризите в нашия регион да бъдат преодолявани на надбалканско равнище.
       Борбата с тероризма и разрушителните възможни негови мутации в икономическата, политическата, социалната сфери, в екологически и психологически план, в сферата на информатиката и комуникациите, в биолого- медицински план и т.н. е пробен камък за бъдещото коалиране и за насоките на развитие на спецслужбите в изпълнение на бъдещите им глобални и далече по-сложни задачи.
       Днес е особено важно да бъдат точно определени правомощията на специалните служби, свързани с тайните операции - агентурната дейност, специалните разузнавателни средства и бъдещото им глобално използване за получаване на информация с нейните възможностиза манипулация. По силата на какви закони президентът Буш е наредил ЦРУ да ликвидира Осама бен Ладен? Спецслужбите не могат да бъдат превърнати в съдии и изпълнители на присъди. Нерегламентирането или надхвърлянето на правомощията им водят до глобална опасност да се установи един неприемлив военно-полицейски контрол върху процесите в света. Били сме свидетели в историята на такива опити и на техния недобър край. Затова е наложително националните законодателства и международното право да рамкират правомощията на специалните служби в решаването на проблеми като сега възникващите.
       Решаващо значение в бъдеще ще има качеството на спецслужбите по всички параметри на тяхната дейност, но особено в кадрово отношение. Българските специални служби като качество на кадрите не са в състояние сега нито да реализират взаимодействието и сътрудничеството със световната общност на спецслужбите в решаването на глобалните проблеми на борбата с тероризма, нито да ги превърнат в свои задачи с помощта на Националното управление, а още по-малко могат да ги реализират при сегашното си състояние. Системата за управление на елементите на структурата на националната сигурност на България трябва да се промени и в нормативен, и в структурно-функционален план, и като реализация на нивото на различните власти.