"Икономиките-светове", епидемиите и поредния край на света или на капитализма Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 12 Март 2020 23:08

"Икономиките-светове", епидемиите и поредния край на света или на капитализма

Професор Румяна Михнева

В Академичния съвет на един университет никак не обичаха историците - вечно давахме акъл и с лека насмешка обяснявахаме уж много сложни проблеми. Това е смисълът на науката история, тя не е слуга, метла, оправдание или "памет", тя е наука, която анализира миналото в различните му проявления.

За това историк и социолог предстаказаха случващото се в момента. Да, да, да ме простят колегите икономисти, но през 20 век един историк и последователите му - Фернанд Бродел и един социолог и възприелите идеите му отделили икономика от политика - Имануел Уолърстейн обясниха същността на кризите и междукризисните периоди в историята на човечеството.
Настъпва краят на глобалния свят. Преди десетилетие един Имануил Уолърстейн предсказа, че настъпва краят на капитализма и скорошно връщане към разделението на "икономики-светове", съществували до 17-18 в - Китай, Османската империя, Русия, Европа. Светът - икономика - огромна, способна да се самозадоволява. Цикличните кризи на капитализма от последните 30 години показват, че той е загубил основната си способност - да бъде система в този смисъл, в който дефинира понятието известният белгийски Нобелист от руски произход Иля Пригожин, а именно: когато една биологична, химическа или социална система често се дестабилизира и не е в състояние да възвърне устойчивостта си, ние наблюдаване нейната бифукация" или в системата са настъпили качествени промени и изменения на съставляващите я части. Още през 2008, когато настъпи първата икономическа от този порядък криза, която нашето поколение наблюдаваше, стана ясно, че всеядният капитализъм се е "задавил". Поселедните му убежища станаха биотехнологиите и информационните технологии, но според анализаторите и тези монополи са се изчерпали. От зараждането си през втората половина на XVI в. капитализмът се "храни" от разликите между постиженията на забогатяващия "център" и перифериите (не следва да се разбират като географски такива). Сравнението на параметрите - цена на труда, на суровини през 1945, 1990, 2000 показват как "перифериите" са се еманципирали - Азия, Латинска Америка, Индия, Китай. Според анализаторите това и показва, че сърцевината на капитализма постепенно се самоликвидира. И следва логичният въпрос има ли други периоди, с които може да се сравни случващото се. Уви, има и това се средните векове, Средновековието от, периодът на разпадане на феодализма между средата на XV и средата на XVI век.
За онези, които  вече нямат запазени от училище знания по история ще припомня средата на 14 век - черната чума и 70 милиона починали жители на Средиземноморието и Европа, османските завоеватели, доминиращите над хаоса централизирани монархии. В края на 2019 КПК гласува промени в Устава си и сега Си Дзипин е пожизнен председател; готвените промени в руската конституция с определени своеобразности ще доведат до същото в Русия, т.е. двата центъра на двата "икономики-светове"...възстановяват властови структури адекватни за новия период, в който встъпват страните им - този на "централизираните монархии".
Не съм песимист, но "историята" не може да се види през призмата на няколко години. За това един от най-великите историци на всички времена Фернанд Бродел въведе в средата на 20 век понятието "дългия период", "дългата продължителност" трудно се превежда на български la longue duree, периоди от няколко века. Поставени в тях циклите на историческите периоди позволяват да се видят причините, проследят промените и видят резултатите.
Нашето поколение едва ли ще го види, а и не ми се иска, честна дума.
Дано поне разделението на икономиките не включи мерки като тези по ограничение и на съвременните комуникации - интернет и социалните мрежи, защото те ще компенсират новото разделение на света. От ден на ден връзките ни ще стават все по вируални.
Живелите във времето, когато приятелите от Ванкувър до Москва и Лондон можеха да седнат в самолет, за да пият бира в Мюнхен изглежда ще остане спомен.
https://www.lemonde.fr/…/le-capitalisme-touche-a-sa-fin_110…

https://www.alternatives-economiques.fr/braudel-wa…/00016988