ПРИСТРАСТЕН НАБЛЮДАТЕЛ Печат
Автор Експерт   
Вторник, 01 Юли 2003 03:02
Това е книгата на нашия колега Емил Асемиров, която включва негови статии и анализи от периода 1989 – 2002 г. Издателство “Знание” ЕООД- София, 198 страници.

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА НА ПОЛИТОЛОГА - д-р Огнян Минчев:
Съдържанието от 37 статии е отсеяно след грижлив подбор на автора. Четирите раздела на този сборник са обемно неравностойни. Първата част, обхващаща външнополитическата и условно наречената югоизточноевропейска проблематика заема две трети от съдържанието на книгата. Но това не натежава и не води до дисбаланс на подборката, а всъщност показва темите и проблемите, на които авторът е придавал най-голямо значение и отдавал първостепенно внимание като анализатор. Някои от наблюденията и оценките на вътрешнополитическия ни живот не са загубили актуалността си днес, затова не е излишно да си ги припомним, като прочетем вътрешнополитическия раздел и размислите по обществено-значими теми.
Като цяло в подборката може да се открият множество находчиви попадения, което и оправдава събирането в книгата и издаването на статии, някои от които писани преди повече от 10 години. Дори и да не сме убедени в “непреходната” им стойност, то актуалността им не подлежи на сериозно съмнение. В такъв случай следенето на политическите процеси в тяхното развитие и задълбоченото им познаване са добра предпоставка, както за удовлетворяване на целенасочения читателски интерес, така и за по-нататъшни и по-значими постижения на автора в областта на политическите анализи.
Двусмислеността, която е скрита в заглавието на тази книга- Пристрастен, но и Пристрастен, е препратка към двойнствената участ на всеки сериозен наблюдател на политическите процеси, разкъсван между изискванията на обективен анализ, облечен в научни /или наукообразни/ понятия и обяснителни схеми, и собствените си личностни пристрастия, политически възгледи и интереси.

ИЗ ПРЕДГОВОРА НА ИСТОРИКА – д-р Божидар Димитров
В тази книга са събрани някои от най-добрите по-ранни статии на автора, съдържащи ценна и неостаряваща информация за процесите в Югоизточна Европа и у нас през последното бурно десетилетие на отминалия век.
Богатството и достоверността на базовите факти, вещината на политическия и исторически анализ са предостатъчно основание статиите да получат втори живот под формата на това самостоятелно издание.
Балканите- зона на “жизнени” политически и икономически интереси за много държави, намесващи се брутално в решаването съдбините на тукашните народи са обект на най-голямо внимание в подбраните анализи, и по-специално събитията вн района така близки до нас- не само географски или исторически принадлежащи към българския етнокултурен кръг.
Едва ли само от съображения за престиж авторът разкрива задълбочените си познания и по такива въпроси като някои културологически и политически аспекти на световната религия като исляма или на религиозни конфликти, оставили дълбок отпечатък върху съвременния свят като войната в Залива от 1991 г.
Анализите на обществено-политическите събития в България и ключови моменти на прехода не са обикновена публицистика, а съчетават в едно погледа на политолога, социолога, историка на съвременността и непосредствения свидетел на процесите.
Ясно изразените политически позиции и пристрастия на автора не поставят под съмнение качествата на неговите анализи. А това не е често наблюдавано явление в политическата публицистика.