ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ Печат
Автор Експерт   
Вторник, 01 Април 2008 03:00
110 години Българско дипломатическо представителство в Битоля” се нарича изложбата, която бе открита на 07.02.2008 в залата на Държавна агенция „Архиви” в столицата. Експозицията е посветена на първата ни мисия в македонския град.
На откриването присъстваха г-жа Доста Димовска - ръководител на Македонския културен център у нас, както и представители на ръководството на НС и МВнР.
Изложбата представя хронологически откриването, промените в статута и закриването на Българското дипломатическо представителство в Битоля (Манастър). То е открито през 1897 г. със статут на княжеско търговско агентство, а след обявяването на Независимостта и провъзгласяването на България за царство (22 септември 1908), е въздигнато в ранг на консулство. След началото на Балканската война (5 октомври 1912) то преустановява своята дейност, с прекъсването на дипломатическите отношения между двете държави в началото на Балканската война (1912–1913). Консулството е официално закрито с указ на цар Фердинанд І чак на 23 юли 1916 г.
С разнообразни по характер и съдържание документи и фотографии изложбата представя активната и разностранна дейност, осъществявана в Битоля. По онова време градът е един от четирите административни (вилаетски) центъра и важно църковно и културно средище в Европейска Турция. Консулството осъществява политиката на България за защита на православното население в Европейска Турция, за регулиране на отношенията между християнското общинско самоуправление и османската административна власт, за поддържане на връзките между българите от Битолския вилает и Българската държава, по уреждане на спорни проблеми и други казуси – амнистия, поданство, репатриране.