“ДИПЛОМАЦИЯ” – ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ Печат
Автор Експерт   
Събота, 29 Ноември 2008 01:54
Не можем да не приветстваме като колеги излизането на Първи брой на списанието “Дипломация”, издание на Дипломатическия ннститут. От такова списание имаше нужда и беше само въпрос на време то да се появи. Същевременно трябва да признаем, че това е една амбициозна задача. Директорът на института проф. Милан Миланов посочва още в началото на обръщението си, че изданеието “има за цел да осмисли и обогати опознаването и усъвършенстването на древното и толкова ново изкуство- дипломацията”.
 Вярваме, че Институтът има потенциала за това. Впечатляващи са и неговите международни контакти, а това не може да не се отрази и върху списването на списанието. Вицепремиерът и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин уверява, че списанието “ще представи пред българските и чуждестранни читатели различни гледни точки по въпроси на международните отношения”. Ние бихме добавили и пожеланието да навлезе смело в дълбоките води на многобройните проблеми в международните отношения и да даде своя принос в изработването на бъдещите решения по тях. Развиване не сериозна изследователска дейност е било винаги желанието на много професионални дипломати. Навярно това ще се отрази и на качеството и анализа в информационния поток от нашите посолства към Министерството в София.
    Изборът, списанието да излиза само 4 пъти годишно подсказва намерението за поддържане на едно високо качество. А излизането му на два езика- български и английски, е полезно, стимулиращо към диалог, но е и сериозно предизвикателство.
    Думите на министър Ивайло Калфин относно публикациите в това списание като историческо наследство, дават повод за препоръката за въвеждане на раздели като например : Актуално, Практика, Теория, История.  Включването и на 1-2 чужди автори би обогатило изданието. Първият брой и конкретно подбора на материалите оставят впечатлението, че като че ли  е бързано издаването да съвпадне с отбелязване на юбилея на Дипломатически институт, поради което са включени и матерали, например от април 2006 г. и то по тема, която претърпя вече развитие. Въпреки това общото ниво на публикуваните материали е много добро. Само един от тях хвърля сянка върху това важно събитие и се обяснява с недобрия контрол от съставителите, може би пак поради прибързаност. Не бива да се допуска такова грубо плагиатство макар и от една курсистка  /от Петия основен курс по дипломация за младши служители/ по такава важна тема като “Участието на България с военен контингент в Афганистан- политическа оценка и перспективи”. Това има лошо възпитателно значение върху обучаваните и сигурно въвежда в заблуда новитге им преки ръководители в системата на дипломацията.
    Добро попадение е избраното от професор Милавом лого: “Другите учейки, учим и себе си”.
    Да пожелаем на списанието да се утвърди като като сериозно аналитично издание, което ще спечели читатели не само сред дипломаническите кръгове, но и сред политици, научни работници, студенти. Надяваме се, че в лицето на останалите изцдания в тази област като сп. “Международни отношения”, електронното издание за анализи “expert-bdd.com“ и сп. “Геополитика” Дипломатическият институт ще намери своите добри партньори. Затова наистина заедно си пожелаваме “На добър час”.

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ ДИПЛОМАЦИЯ

Обръщение от г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи
Обръщение на професор Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт

Интервю: професор Александър Янков- “Симбиоза между наука и дипломаця”

Лисабонски договор:
Проф. Душан Синджански- “Опростеният Европейски договор и бъдещето”
Д-р Валевнтин Катранджиев- “Лисабонският договор: основни положения”

Балкански сюжети: Косово
Д-р Златко Димитров и Емил Казаков- “За Косовския въпрос и външнополитическия подход към него”
Стоян Станкулов     “Съвременната европейска дипломация и Западните Балкани”

Геополитика
Елисавета Добрева, “Участе на България с военен контингент в Афганистан- политическа оценка и перспективи”

Прогнози
Проф. Давид Госе,  “Ershi yi shji” или един век с китайски характеристики

Глобални проблеми
Сърджан Керим, “Реформата на ООН- постижения, граници и предизвикателства”
Аспарух Николов, “Борбата с бедността в световен мащаб като нов приоритет на българската външна политика”

Дипломатчески опит
Йован Курбалия, “Един ден от живота на един дипломат”