Д Е К Л А Р А Ц И Я Печат
Автор Експерт   
Събота, 16 Юли 2011 15:26

           Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Националната асоциация за международни отношения, на Българско дипломатическо дружество и на Асоциацията на разузнавачите от запаса

   Във връзка с приемането на второ четене на Закона за изменение и допълнение Закона за дипломатическата служба, Националната асоциация за международни отношения и Българско дипломатическо дружество, изразяват съжаление, че не бяха взети предвид предупрежденията ни за нарушаване на Конституцията на България и на действащо българско законодателство, както и на редица международноправни актове, по които България е страна  като Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за политически и граждански права, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и други

 

С приетите изменения и допълнения в Закона за дипломатическата служба се съсредоточава прекомерно много власт в ръцете на министъра на външните работи за субективни решения, ликвидира се Атестационната комисия и се премахват консултативните функции на Колегиума на МВнР, с което се ликвидира колективното начало и се създават отново въможности за партийно кадруване и намеси. Направените промени между първо и второ четене не променят разрушителния, антиконституционен и недемократичен характер на проектозакона. Затова остават в сила нашите оценки, че той руши държавността и създава неприемлив за една демократична държава прецедент, който ще води до дестабилизация и в други сектори на държавата и обществото.            

Съжаляваме, че на исканията ни за срещи с председателя на Народното събрание, министър председателя, ръководствата на парламентарните групи,  министъра на външните работи и Омбудсмана, отговориха единствено Парламентарната група на „Коалиция за България” и   Омбудсманът на Републиката.            

Предвид етапа, в който се намира приемането на Закона ние апелираме към Президента на Републиката Георги Първанов и председателя на Народното събрание Цецка Цачева в рамките на тяхната компетентност  да предприемат небоходимите действия той да не бъде приет в този му вид.           

Потвърждаваме заявеното от нас намерение, че  ако този законопроект се приеме без съществени промени, ще сезираме съответните  институции на ЕС.             

За предстоящия Ден на дипломацията  19 юли при сложилите се обстоятелства ни е трудно да намерим думи за да поздравим нашите колеги. Но с какви очи ще се изправи министърът на външните работи на този ден пред професионалните дипломати и чужди посланици? Десетгодишните ни усилия да убеждаваме политическите сили и разработените  и предложени седем проектозакона се увенчаха с успех през 2007 г. когато бе приет първия Закон за дипломатическа служба, гарантиращ професионално развитие на кадрите, прозрачност и демократичност.  Сега, когато някои политически сили искат да ни върнат към положението преди 2007 г., ние категорично заявяваме, че ще направим всичко необходимо посегателствата върху професионалната дипломатическа служба да бъдат пресечени и демократичния характер на нейното устройство и функциониране да бъде възстановен, защото залогът е голям– националната сигурност и бъдещето на нашата страна.   

Изпълнителен директор  на Националната Асоциация за международни отношения 

Чавдар Минчев  

Председател на УС на Българско дипломатическо дружество  

Димитър Костов 

Председател на УС на Асоциацията на разузнавачите от запаса 

Горан Симеонов 

 

16 07. 2011 г. София