НАЙ-НОВИТЕ И НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛМИ ОТ 18 ДЪРЖАВИ... Печат
Автор Симеон Николов   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:03
 НАЙ-НОВИТЕ И НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФИЛМИ ОТ 18 ДЪРЖАВИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В СОФИЯ

В тежките години на преход, когато институти свиваха своите бюджети, когато спираха абонаментите на световно известни научни издания, когато не достигаха пари за компютри, една утвърдена с годините инициатива представяше най-новите и най-добри научно-технически филми от цял свят, и ги предоставяше на специалистите от цялата страна, а общопопулярните - на цялата общественост. Тази инициатива е Международният фестивал на научно-техническите филми, организиран всяка втора година от Федерацията на научно-техническите съюзи, пет отраслови министерства и 3 университета.
 

От 24 до 26 април 2001 г. в София ще се проведе юбилейното ХХ издание на Международния филмов фестивал на научно-техническия филм по

“ОРГАНИЗАЦИЯ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО”

Тази година за престижните награди кандидатстват след селекция над 90 филма от 18 страни. Прави впечатление, че все повече световноизвестни фирми предлагат филмов материал за свои научно-технически постижения. За щастие ще имаме възможност да видим и такива, които са току що завършени - началото на март 2001 г.

Двуцифрено е числото на филмите получени от всяка една страна като Германия, САЩ, Великобритания, Австрия, Франция, докато от другите страни филмите са само по няколко броя.

Целта на фестивала е да популяризира най-новите постижения на науката, техниката, технологиите и управлението, бизнес-мениджмънта, опазването на околната среда, охраната на труда, организацията и автоматизацията на производството и управлението.

Най-голям брой филми тази година отразяват проблемите на: опазване на околната среда, наука, машиностроене, електроника, транспорт, селско стопанство, автоматизация, минно дело, медицина. Изглежда че липсват особени постижения в отрасъл “Строителство”, а твърде малко са тези в ”Икономика, организация и управление”.

Филмите съдържат интересни новости в съответната област, предлагат иновационни решения и идеи. Може би затова 80% от тях са предназначени за специалисти, а 20% са образователни филми, които ще заинтригуват в по-голяма степен студенти, учащи и техните преподаватели, както и по-широката публика.

Наградите ще бъдат определени от международно жури. Освен голямата награда с диплом, ще има една първа, две втори и три трети награди. Всички филми, включени в конкурсната програма ще получат диплом за участие.

Наградените продукции ще бъдат излъчени по БНТ, ефирни и кабелни телевизии.

Копия от филмите, включени в конкурсната програма, остават на съхранение в богатата видеотека на Федерацията на научно-техническите съюзи и се дават безплатно за ползване от териториалните организации на НТС, научно-техническите съюзи, заинтересовани специалисти, институти, висши училища, техникуми, училища и фирми.

Международният фестивал на научно-техническия филм е уникален по своя характер и бихме опростили недопустимо ползата от него, ако се опитаме да я охарактеризираме с количествени показатели.

В контекста на приоритетите на ЕС, отразени в стратегията му до 2005 г., на особената загриженост за повишаване на основните знания и познаването на информационните технологии, на образователната политика и ученето през целия човешки живот, не може да не се обърнем с известно удовлетворение към един изграден вече механизъм в нашата страна, който липсва в други държави и който има значителен принос именно в днешния глобализиращ се свят за разпределение на знания, научни постижения, повишаване на квалификацията и т.н.

Високата професионална подготовка и информираност правят българската научно-техническа интелигенция, а с нея - България, търсен партньор. Такава позиция в процеса на присъединяване към ЕС е по-достойна, отколкото позицията на протегнатата ръка или на обслужващ персонал