ЦРУ НИ СЛАГА НА 101-ВО МЯСТО ПО БОГАТСТВО, РУМЪНИЯ Е 96-ТА Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Събота, 01 Май 2004 03:00
Само Люксембург изпреварва световния лидер САЩ по БВП на глава от насалението
Икономическата статистика, публикувана от Централното разузнавателно управление /ЦРУ/ на САЩ, е интересен алтернативен източник на информация, заслужаващ специално внимание от страна на анализаторите. Последното - особено като се има предвид, че въпросната информация пряко захранва американската администрация и съответно лежи в основата на едно или друго настоящо и бъдещо нейно стратегическо решение в политическата, икономическата и геополитическата сфера.
CIA-The World Factbook показва една съвсем нелоша от гледна точка на Съединените щати картина за световната икономика, що се отнася до брутния вътрешен продукт на глава от населението по паритетни курсове. Така през 2002 година от 231 държави САЩ отстъпват по показателя единствено на Люксембург съответно с 37 600 долара и 44 000 долара на човек.
Интересното във въпросната статистика е, че от големите европейски държави
единствено Германия попада в челната двайсетка,
на 18 място, с 26600 долара, тоест с равнище от 70% от американското. Франция е 21-ва с 25700 долара или 68% от нивото в САЩ. Великобритания с 25300 долара е на 23. място, което се равнява на 67% от американския показател, а 25 -тата Италия има показател от 25000 долара и достига 66%.
Изхождайки от обстоятелството, че въпросните държави са с население само с 28 милиона души по-малко от това на Съединените щати и възлизащо на 68% от населението на ЕС-15, статистиката на ЦРУ навежда на извода, че в обозримо бъдеще икономическата, а оттам и военнополитическата и геостратегическата доминация на САЩ в световен мащаб не може да бъде подложена на заплаха от "европейска посока". От своя страна Китай по паритетен продукт на глава се е класирал едва 129-ти със 4400 долара, което при 1,3-милиардно население прави общ брутен продукт равен на 53% от американския, и също поне в рамките на десетилетие и половина не може да помисли за накакво адекватно съперничество с Америка.
В разглежданата статистическа класация могат да бъдет открити още ред важни особености. Измежду първите тридесет държави по паритетен БВП на глава поне десет биха могли да бъдет причислени към така наречените данъчни оазиси. Бермудските и Каймановите острови са се наредили трети и четвърти в света с по 35200 и 35000 долара на глава, което едва ли има нещо общо да речем с производителността на труда в съответните страни. По същия начин заелата 12-то място Аруба с 28 000 долара демонстрира показател, съответстващ на този на високоиндустриална Япония, която е 13-та. Във водещата петдесетка въпросната група, наречена още "данъчен рай", нараства на брой и
достига цели 18 държави, като между тях не фигурира Кипър,
заел едва 54 позиция с 15000 долара. Така изобщо не би било за учудване ако в средносрочна перспектива, включително и във връзка със засилването на борбата с глобалния тероризъм и намирането на средства за пресичане на източниците на неговото финансиране, Съединените щати решат да се вслушат в звучащите засега само в Европа гласове за по-голямо регулиране и прозрачност във финансовите операции извършвани в и посредством визираните свръхлиберални като финансово-данъчен режим държави.
Оставайки на геополитическа вълна в разглeждания ред от числа откриваме и една от основните причини за израело-палестинския конфликт. Израел е на 43-та позиция в света с 19000 паритетни долара на глава, а Западния бряг е 217-ти с почти 42 пъти по-малко - 800 долара. При непосредственото географско съседство приведеният факт сам по себе си програмира етническо напрежение и дълговременно противопоставяне, което доказано не може да намери трайно решение посредством издигането на разделителна стена.
Нашата страна е 101-ва в класирането, означаващо - че все пак сме влезли в първата половина на таблицата с 6 600 долара паритетен брутен продукт, което е добрата новина. Лошата новина е, че
българският показател е едва 83% от средносветовния.
Според статистиката на ЦРУ Румъния има съответен показател от 7400 долара и е 96-та, , а от новоприетите членови на Евросъюза най-близо до нас са Латвия, която е 87-а с 8300 долара и Литва, съответно 86-а с 8400 долара.
Македония е класирана 121-а с 5 000 долара на глава или 75% от нашето равнище. Албания е съответно 127 със 4 500 долара и 68% от българското ниво, а Сърбия и Черна гора - 164 със съответно 2 370 долара и 35%. Балканското сравнение следва да включи още Турция - 98-а, със 7000 долара на глава и със 6% по-висок паритетен БВП на глава от този в България, Хърватско - 82 място с 8 800 долара и 33% по-голям паритетен БВП от нас и, разбира се, Гърция с 42 позиция, 19000 долара и 2,87 пъти повече БВП на глава от нашия. Ако трябва да се направи някакъв по-важен геополитически извод от приведеното, то той е в полза на скорошното членство на Хърватия в Евросъюза в годините след 2007-а. Относно перспективите на Турция за същото, никой засега не може да се произнесе с точност. Това е така не толкова поради тясно икономически причини, а главно поради непълната секуларизация на държавата и демографските проблеми със 68 милионно население. В контекста естествено трябва е да се имат предвид и концептуалните задръжки на европейсктие стратези, които поне досега са виждали в европейската интеграция своебразен "християнски клуб". Що се отнася до кандидатурата на югозападната ни съседка за Евросъюза, то
Македония ще трябва да почака за ЕС поне до средата на следвашото десетилетие
Вероятно и американски геополитически прогнози и действия в за региона ще са съобразени точно с тези съображения, до които води внимателният преглед на статистиката на ЦРУ.