АТЕНТАТИТЕ В МАДРИД И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ОТЧИТАМЕ В БЪДЕЩЕ Печат
Автор Комисар Мариано Район Рамос   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:02
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Комисар Мариано Район Рамос - Испания

Благодаря за предоставената ми възможност да се обърна към вас на този важен форум на експерти по темата, която ни е събрала.
Представлявам испанска полицейска организация, която съчетава функциите на съдебната полиция (Law Enforcement Agency), със функциите на събиране на разузнавателни данни.
Що се отнася до заглавието на доклада ми- “Тероризмът в началото на ХХІ век”, трябва да кажа, че за жалост сме доста добре запознати с много от неговите характеристики. Страдали сме от него в Тунис, Турция, Мароко, а сега и в Мадрид. Макар че по мое мнение, сме съумели да неутрализираме някои негови предишни опити, терористите са търпеливи и им е достатъчен само един успех..

На първо място трябва да посоча, че нито една страна не е защитена от насилието на радикалните ислямисти. Това е реална заплаха, пред която не е лесно да се изправиш. Имаме работа с многобройни групи с разностранни, децентрализирани и хоризонтални структури, с независими оперативни мрежи, които са способни да се самоиздържат чрез незаконен трафик на упойващи вещества, контрабанда на оръжие, откраднати автомобили, подправени кредитни карти, кражби и др., и които ползват дарения от частни лица- факт, труден за установяване.

Поради това сме изправени пред явлението тероризъм, който не зачита човешкия живот, даже и този на собствените си съмишленици, както сме свидетели на самоубийствата; който е изобретателен спрямо избора на цели, икономичен е като начин на осъществяване, не е конвенционален като форма и представлява сериозен проблем, чието зараждане в нашите общества става в началото от 90-те години. В него са включени лица, които вече са установени в обществата ни, в много случаи са създали семейства с граждани на нашите страни и използват средствата, предоставени им от едно отворено общество и от държавата на благоденствието и/или вече са придобили гражданство на страната, която обитават. Т.е. в много случаи са хора, които живеят сред нас, но не със нас.

Онези, които планират и изпълняват операциите, приспособяват своя начин на действие към поведението на европейското общество, в което са получили образование, познават законите и ограниченията му и знаят до къде могат да стигнат в първоначалните си подготвителни действия.

Относно 11-М- тема, която се упоменава в програмата, искам да изтъкна общността на интереси между предполагаемите извършители и някои от самоубийците. Изглежда, че експлозивите и детонаторите произхождат от една мина в Северна Испания, от която са изнесени от испански престъпни лица, замесени в дребен трафик на упойващи вещества и които са ги продали на радикалните ислямисти в замяна на наркотици. Лицата послужили за връзка между едните и другите са се запознали в затвора.

Както знаем, масовият кървав атентат в Мадрид е станал възможен след обединяването между тези престъпници, които може би не са знаели крайното предназначение на експлозива и терористите, които са използвали похватите на общата престъпност, а някои от тях даже са излежавали присъди в затвора.

За активиране са използвани карти за мобилни телефони.

Атентатите на 11-М, за разлика от други подобни, не са търсили символични цели, каквито са случаите в Тунис, Мароко, Турция, Индонезия и др., а са причинил смъртта на възможно най-голям брой обикновени граждани без оглед на раса, религия и пол. Целта е била да се всее страх в цялото население.

Кои са факторите, които трябва да отчитаме за в бъдеще?
1. Вероятно да даваме приоритет на “меките” цели, т.е. там, където голямата разрушителна способност се съчетава с малко усилия на местно ниво.
2. Ще има опити за снабдяване с химически , радиологични и биологични вещества, а ако имат достъп, и с ядрени материали.
3. Ще се правят опити да дестабилизиране на арабски правителства “ренегати” и да се планират зрелищни атентати.
4. Всички евреи, християни и “мюсюлмани- ренегати” са считани като легитимни цели, тъй като тезата е да се постигне пречистването на някои мюсюлмански страни и установяването на сходни режими чрез Свята война.

Ефикасната борба срещу терористичните групи означава необходимост от включване и актуализиране на онези законови, полицейски и стратегически инициативи, които ще позволят да предотвратим, да се противопоставим и да изтръгнем престъпната дейност на терористите.

Важно е да се очертаят стратегиите, позволяващи да се обезоръжат идеологическите и религиозни послания, които служат като претекст за набиране на съмишленици и оправдават изтъкваните аргументи. Основно е прилагането на методи, позволяващи предварителни действия и отговор, но това изисква уеднаквена и съгласувана на регионално и глобално ниво стратегия, която да е безупречна от юридическа гледна точка и приемлива за обществото. Ежедневно трябва да смазваме онези технически и законови механизми, които дават възможност да се разколебават, осуетяват или предотвратяват терористични действия, като в същото време това е отговорът на заплахата, даден в рамките на закона и съчетана с максимална защита на конституционните права и свободи.

Твърдостта и единението в борбата срещу тероризма трябва да бъдат следвани като поведение н демократичната държава и нейните институции.