ОПАСНОСТТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОРГАТИЗАЦИЯТА НА ЛЕТНИТЕ.. Печат
Автор Илко Шивачев   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:02

 ОПАСНОСТТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОРГАТИЗАЦИЯТА НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ “АТИНА-2004”

ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”


Илко Шивачев – главен координатор на Комитета по българското участие в организацията и провеждането на летните Олимпийски игри “Атина-2004”
 

 

Международната общественост е категорична в оценките си, че най-значимото спортно събитие за годината – летните олимпийски игри “АТИНА-2004” е най-вероятна следваща мишена на световния тероризъм. Това сочат и анализите на специалистите, публикувани веднага след бомбените атентати в Мадрид. В тази врьзка веднага след атентатите президентът на МОК Жак Рог се свърза с министър-лредседателя на Гърция Костас Караманлис и постави категорично въпроса за осигуряване на максимална защита за всички участници и зрители на игрите.

Следва да се отбележи, че гръцките организатори се заеха много съвестно с решаване въпросите на сигурността. В тясно сътрудничество със специалните служби на редица страни-участнички в Олимпиадата, в т.ч. и България, бе изготвен и приведен към изпълнение План за сигурността на Олимпиадата. До момента изразходваните средства за неговата реализация са 1.2 млрд евро- близо 4.5 пъти повече от разходите за безопасност на игрите в Сидни. Бе създадена и консултативна група по сигурността, в която участвуват представители на специалните служби на САЩ, Русия, Франция, Германия, Испания, Израел и Великобритания. Групата поддържа постоянна връзка и осъществява обмен на информация и с нашите специални служби. Според оценките на специалистите Планът за сигурност на “Атина-2004” е базиран на опита от Сидни, но е изключително мащабен, отчитайки създадената сложна международна обстановка след терористичните атаки в Ню Йорк и Мадрид.

След направения анализ и изводи, главно от ФБР, че Атина е най-лошият град по отношение на сигурността след Багдат, както и притеснени от тревожните сигнали от специалните служби на редица страни, гръцкият национален организационен комитет за провеждане на Олимпиадата поиска зелена светлина от МОК за предоставяне на помощ от НАТО за гарантиране сигурността на игрите. Като обяснение за това гръцката страна посочи обстоятелството, че Гърция не разполага в достатъчна степен с необходимото количество специализирани полицейски и военни части, както и качествена и с изпреварващ характер информация. След постигане в кратки срокове на съответните договорености с НАТО бе осигурена мащабната военна помощ на Блока за Олимпиадата.

Съгласно Плана за осигуряване на Игрите съвместно със сили на НАТО се обезпечава контрола на националното въздушно пространство със самолети за ранно известяване АУАКС и бойни самолети, военноморска подкрепа с различни класове плавателни съдове, специализирани военни части за бързо реагиране, батальон за водене на биохимическа война, до момента дислоциран в Чехия, както и един самолетоносач и един хеликоптероносач, които да патрулират край гръцките брегове.

Да вземем сигурността на пристанище Пирея, където се очаква 11 големи круизни кораба да подслонят различни държавни глави и ВИП лица, сред които и Джордж Буш-баща, както и редица спортни делегации. Пристанището ще бъде охранявано от въздуха със 7 самолета и 6 хеликоптера, както и от 656 служители на гръцката брегова охрана и 220 военнослужащи, които ще бъдат обградени от бариера за периметрова охрана, подсигурена от системи от сензори и постоянно телевизионно наблюдение. При евентуална опасност от инцидент ще се задействуват 2 отряда на специалните части, водолазни и сапьорски екипи, кучета, специално обучени да откриват експлозиви и отделни снайперисти.

Анализирайки опасността от биологични и химически заплахи гръцките власти вече засилиха охраната над жизненоважните обекти като водоеми, електростанции, телекомуникациите, нефтопрерабогвателните и газопреработвателни предприятия. Бе засилена и охраната на въздушното пространство и сухопътните граници. Модерни системи за въздушно наблюдение ще следят за непозволеното навлизане на самолети, делтапланери и механизми с дистанционно управление. Съответно бе засилена охраната на всички летища, пристанища, пътни магистрали, посолства и чужди представителства. Засилена бе и охраната на цялата железопътна мрежа и най-вече на гарите и прилежащите към тях сгради. Засилени са и мерките по отношение на електрическия транспорт. Увеличен е броят на патрулите и се извършват щателни проверки по спирките и пероните. Повишена е и охраната на атинското метро.

Особено значение се отдава на непрекъснатото подаване на важна по възможност с изпреварващ характер информация за движението на терористичните организации и отделни терористи по света и евентуално налични или възникващи заплахи. Получаваната информация от различни източници ще се събира и обобщава в новосъздадения Международен разузнавателен център в Атина, откъдето ще се координират и наблюдават всички мероприятия по сигурността. Решено е в този Център да работи и наш представител, който вече е определен и предстои скоро да замине за Атина.

Интересно е да се знае, че гръцката страна има намерение да предложи на участниците създаването на Международен институт по сигурността, който да обобщи богатия практически опит по сигурността, придобит по време на Олимпиадата и който да работи по оказване на теоретическа и практическа помощ и съдействие в борбата срещу тероризма.

България, като съседна страна на Гърция, участвува активно в кампанията по осигуряване на безопасността на “Атина-2004”.Още през миналата година бяха установени контакти и проведени редица срещи на високо политическо и експертно равнище между ръководството на МВР и компетентните наши служби и структури, отговарящи за сигурността на Олимпийските игри. Съгласувано с нашите съюзници и партньори ръководството на МВР изготви Национален план за сигурността на нашето участие в организацията и провеждането на летните олимпийски игри “Атина-2004”. През м.март т.г. Планът бе одобрен от Междуведомствената комисия по въпросите на българското участие на Олимпиадата. В него се предвиждат комплекс от мероприятия по обезпечаване на сигурността на пребиваващите в нашата страна чуждестранни отбори за предолимпийска подготовка, осигуряването на нормален трансфер на преминаващите през територията ни туристи и зрители за олимпийските игри, както и осигуряване безопасността на българската делегация – спортисти и официални лица на Олимпиадата.

Националният план предвижда провеждането на мероприятия в следните основни направления:

- сигурност и охрана на обществения ред;

- осъществяване на строг контрол над взривните вещества;

- мерки, свързани с паспортно визовия режим;

- мерки, свързани с контролно-пропускателния режим и охраната на държавната граница.

Предвидено е значително увеличение броя на личния състав на полицейските органи, охраняващи основните олимпийски маршрути Русе-София и Видин-София-Кулата, на основните ГКПП, инсталирането на допълнителни технически средства за наблюдение, проверка и контрол, провеждане на планови и внезапни профилактични мероприятия, засилена охрана на пътища, гари, летища и др.

В Плана се предвиждат и специални мероприятия за осигуряване на постоянен поток от актуална и по възможност с изпреварващ характер информация за съществуващи или възникващи заплахи от всякакъв характер. Предвижда се и засилен обмен на информация с компетентните органи на Гърция, САЩ, Русия и останалите страни-членки на НАТО и съседните държави.

Решено е за финансовото осигуряване на Плана да бъдет предоставени допълнително от държавния бюджет 5 млн.лева.

Следва да се отбележи, че в процеса на реализацията на планираните мероприятия по сигурността се забелязват редица проблеми, свързани с координацията и съгласуване на действията между отделните наши компетентни служби и ведомства. За по-добра координация и своевременно реагиране по предложение на Главния секретар на МВР бе организиран оперативен център със седалище в Министерството на младежта и спорта. В него бяха включени висши служители на МВР-представители на националните служби за сигурност. Тяхната основна задача е осъществяването на постоянна координация и съгласуване на провежданите мероприятия в национален мащаб за периода до закриване на Олимпиадата.

Бяха създадени и всички необходими предпоставки за постоянна координация и сътрудничество на нашите ведомства и служби с тези на Гърция и другите заинтересовани държави по всички въпроси, свързани със сигурността.

Анализът на извършената работа до момента сочи, че според възможностите ни са планирани и предприети най-важните мерки за сигурност, което ни дава основание да бъдем неспокойно оптимистични за очакваните резултати.

Тенденциите за усложняване на обстановката в Гърция и противоречивите сигнали, които получаваме водят до извода, че с приближаването на 13.08.2004 г. денят на откриване на Олимпиадата тревогата и безпокойствието на организаторите ще нарастват, от една страна поради очакваните терористични заплахи , и от друга поради очертаващите се огромен финансов дефицит и отлив на зрители, не желаещи да рискуват. Такива тревожни сигнали вече дойдоха от националните олимпийски комитети от САЩ, Англия, Австралия и други страни. Остава надеждата, че летните олимпийски игри “Атина-2004” ще бъдат организирани и проведени в нормални условия и останат в историята като първите успешни олимпийски игри с домакин малка балканска страна.