Проф. Евгений Гиндев Печат
Проф. Евгений Гиндев Професор Евгени Гиндев е роден през 1936 г. в София. Завършил е три военни училища и Военната академия "Г.С.Раковски", инженер, полковник. Бил е заместник директор и директор на институт към БАН. Чете лекции в генерал-щабния факултет на ВА, в Техническия университет, УНСС и др. Има над 150 научни трудове.Член на Атлантическия клуб, Българското дипломатическо дружество, Националната асоцияция за международни отношения и др.