Радослав Деянов Печат

Радослав Деянов Д–р ист. н. Радослав Деянов
Дипломат от кариерата (пълномощен министър от МВнР, 1975 г. - 2013 г.) с близо 40‑годишен стаж. Завършил е СУ „Климент Охридски“ и дипломатическа школа в АОНСУ. Специализирал многостранна дипломация по международната сигурност и разоръжаването в ООН (Женева, Виена, Ню Йорк и Бостън). Има мандати в Женева, Ню Йорк, Хага и Виена. Бил е президент на Конференцията по разоръжаването в Женева. Избиран е на ръководни постове в органите за вземане на решения като постоянен представител в Подготвителната комисия за ОЗХО (Хага, 1993 г. - 1997 г.) и на няколко конференции на ООН. Ръководил е група от независими външнополитически експерти, разработила основите на първата концепция за национална сигурност на демократична България (1990 г.).Бил е международен служител на ръководни позиции в две международни организации от системата на ООН (Хага и Виена; 1997 г. - 2013 г.). В момента е независим консултант в „RAD Consulting“, асоцииран член на ИИМО.