Илия Налбантов Печат
Image От 1999 година е експерт в областта на политиката за сигурност и отбрана в централната администрация на Министерството на отбраната. От 1979 до 1999 г. е офицер от въоръжените сили на Република България. Ръководител на ведомствената експертна група, разработила Политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната – 2003 г.
Завършил е четиригодишен курс на НВУ „Васил Левски” и двугодишен курс на ВА „Г.С. Раковски”. Специализирал в Европейския център за изследвания на сигурността "Джордж Маршал” – Германия
Публикации в научни издания и периодичния печат по проблемите на политиката за сигурност и отбрана, гражданско-военните отношения и реформата в системата за обучение на офицерски кадри за въоръжените сили.